Program rozvoje mikroregionu Staroměstsko

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Program rozvoje mikroregionu Staroměstsko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Vranka, Aleš
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:36Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:36Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36519
dc.description.abstract Práce pojednává o programu rozvoje mikroregionu Staroměstsko. Jenom regiony, které mají vytvořenou strategii dalšího rozvoje, budou schopny využít ke svému dalšímu rozvoji finanční a jiné prostředky nabízené formou dotačních titulů státu nebo nejrůznějších institucí Evropské unie. V úvodu práce jsem zpracoval základní charakteristiku mikroregionu. Základním cílem práce je zjistit možnosti dalšího strategického rozvoje tohoto mikroregionu. Toto bylo provedeno pomocí výstupů ze SWOT analýzy současného stavu, zhodnocení podmínek, předpokladů a rizik.
dc.format 78 s. , 18 s. obr. příloh
dc.format.extent 3029520
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject strategie cs
dc.subject strategické plánování cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject rozvojové projekty cs
dc.subject regionální politika cs
dc.subject strategy en
dc.subject strategic planning en
dc.subject SWOT analyses en
dc.subject micro-region en
dc.subject development projects en
dc.subject and regional politics en
dc.title Program rozvoje mikroregionu Staroměstsko
dc.title.alternative The Programme of Development of the Staroměstsko Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Popelková, Marie
dc.date.accepted 2005-06-13
dc.description.abstract-translated My work discusses the development program of micro-region Staroměstsko. Only the regions, that have created strategy of next development, shall be able to use financial and other means in form of government donation titles or various EU institutions to their further development. A basic characteristic of the micro-region is described in the preface of my work. The aim of my work is to find out possibilities of next strategic development of the micro-region. This was conducted by help of outputs from SWOT analyses of contemporary state, evaluation of conditions, presumptions and risks.
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 1831
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account