Strategie rozvoje mikroregionu Šternbersko

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie rozvoje mikroregionu Šternbersko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Kobylka, Radomír
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:40Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:40Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36550
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se týká životní úrovně obyvatel mikroregionu Šternbersko. Nejprve je v ní zpracována základní charakteristiku regionu. Poté pomocí SWOT analýzy jsou shrnuty hlavní přednosti a nedostatky mikroregionu. Na základě výsledků SWOT analýzy jsou určeny rozvojové priority regionu. Mezi hlavní priority patří vytvoření a rozvoj podnikatelského prostředí, rozvoj infrastruktury pro rozvoj obsluhy regionu, rozvoj lidských zdrojů a sociální soudržnost, rozvoj cestovního ruchu, péče o životní prostředí a rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství. V mikroregionu existují silné kulturní tradice. Mikroregion nabízí svým obyvatelům a svým návštěvníkům příjemné životní prostředí, hodně sportovních a rekreačních možností.
dc.format 70s.
dc.format.extent 473530
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mikroregion cs
dc.subject strategie cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject microregion en
dc.subject strategi en
dc.subject development en
dc.title Strategie rozvoje mikroregionu Šternbersko
dc.title.alternative Strategy of development of the Sternberk microregion
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macháček, Jiří
dc.date.accepted 2005-06-13
dc.description.abstract-translated This diploma project focuses on standard of living of people of the microregion ''Šternbersko”. There is a general characteristics of the region in the first part of the project. Main advantages and disadvantages of the microregion are summarised by means of SWOT analysis . Development priorities are determined by SWOT analysis. Principal priorities are establishment and development of business environment, infrastructure for regional services, development of human resources and social cohesion, tourism, conservation work, development of countryside and multifunctional farming. There are strong cultural traditions in the microregion. The microregion offers to its inhbitants and visitors pleasant environment with plenty of sports and recreation opportunities.
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 1864
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account