Program rozvoje města Vizovice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Program rozvoje města Vizovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Pekařová, Jana
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:40Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:40Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36551
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce, je charakteristika a přehled základních poznatků o městě Vizovice, vyhodnocení současného stavu z hlediska výkonu státní správy, činností, ekonomického rozvoje, technické vybavenosti, dopravní dostupnosti, lidských zdrojů, životního prostředí a cestovního ruchu. Cílem mé práce je navržení Programu rozvoje města Vizovice, ve kterém jsou zakotveny strategické priority, vize a vyhodnocení silných a slabých stránek ve SWOT analýze.
dc.format 103 stran, 4 str. obr. příloh
dc.format.extent 1328471
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Strategie rozvoje města Vizovice cs
dc.subject bakalářská práce cs
dc.subject historický vývoj cs
dc.subject zámek Vizovice cs
dc.subject barokní farní kostel sv. Vavřince cs
dc.subject vizovické pečivo cs
dc.subject likérka Rudolf Jelínek a. s. cs
dc.subject demografický vývoj cs
dc.subject hospodaření města - příjmy rozpočtu cs
dc.subject výdaje rozpočtu cs
dc.subject technická infrastruktura cs
dc.subject dopravní obslužnost cs
dc.subject zaměstnavatelé a pracovní příležitosti cs
dc.subject podnikatelské prostředí cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject sport a rekreace cs
dc.subject školství cs
dc.subject zdravotnictví cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject Střední odborná škola a Střední odborné učiliště cs
dc.subject Town Vizovice Development Strategies en
dc.subject Bachelor thesis en
dc.subject historic development en
dc.subject Cateau Vizovice en
dc.subject baroque church st. Vavrinec en
dc.subject Vizovice pastry en
dc.subject Rudolf Jelinek factory en
dc.subject liquers en
dc.subject demographic development en
dc.subject town economy - budget incomes en
dc.subject budget expenses en
dc.subject technical infrastrukture en
dc.subject traffic services en
dc.subject employers and job opportunities en
dc.subject business environment en
dc.subject travelling industry en
dc.subject sport and recreation en
dc.subject education en
dc.subject health services en
dc.subject Primary and Secondary School en
dc.subject Nursery School en
dc.subject Hight School and Apprentice Training School en
dc.title Program rozvoje města Vizovice
dc.title.alternative Development Programme of the Town of Vizovice
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kacr, Josef
dc.date.accepted 2005-06-13
dc.description.abstract-translated The topic of my Bachelor´s thesis is the characteristics and a survey of basic findings about town Vizovice. I also present a summary of current state of Government Administration preformance, activities, economic development, technical equipment, traffic availability, human resources, living environment and travelling industry. The aim of my Bachelor´s thesis is suggestion of Town Vizovice Development Programme, where there are stated strategic priorities, visions and rating of strenghts and weaknesses in SWOT analyses.
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 1865
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account