Historie vzniku vysokého školství ve Zlíně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Historie vzniku vysokého školství ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kadlčíková, Andrea
dc.contributor.author Zábojníková, Jana
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:40Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:40Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36554
dc.description.abstract Tato práce byla zpracována na základě získaných archivních materiálů a pojednává o vzniku a růstu školství ve Zlíně. Bezesporu největší vliv na město Zlín měl obuvnický podnikatel Tomáš Baťa, který prosadil svou školskou politiku. V roce 1960 si kožedělný, gumárenský a plastikářský průmysl žádal vysokoškolsky vzdělané pracovníky, a tak bylo zřízeno vysokoškolské pracoviště při národním podniku Svit, jako součást Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě. Postupným rozvojem města a regionu vznikla za 9 let Fakulta technologická při Vysokém učení technickém v Brně. V roce 2001 tj. po 32 letech se zlínský kraj může pyšnit univerzitou, která nese jméno právě po Tomáši Baťovi. V současnosti se studentům na UTB dostává kvalitního teoretického i praktického vzdělání, což splňuje požadavky trhu práce.
dc.format 71 s., 22 s. obr. příloha
dc.format.extent 11868396
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Tomáš Baťa cs
dc.subject Kožedělný průmysl ve Zlíně cs
dc.subject školství ve Zlíně cs
dc.subject Fakulta technologická cs
dc.subject vznik univerzity cs
dc.subject Memorandum cs
dc.subject vývoj studentů cs
dc.subject cíle univerzity cs
dc.subject univerzita a region cs
dc.subject Tomas Bata en
dc.subject Leather industry in Zlin en
dc.subject System of education in Zlin en
dc.subject the Faculty of Technology en
dc.subject foundation of the university en
dc.subject Memorandum en
dc.subject students development en
dc.subject university objectives en
dc.subject the University and the region en
dc.title Historie vzniku vysokého školství ve Zlíně
dc.title.alternative The History of Development of Higher Education in Zlin
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mládek, Milan
dc.date.accepted 2005-06-13
dc.description.abstract-translated This work has been elaborated on the basis of materials gained in an archive. It deals with the establishment and development of the system of education in Zlín. There is no doubt that the footwear entepreneur Tomas Bata who had put his school policy through had the strongest influence upon the town of Zlín. In 1960, workers with university education were needed in leather, rubber and plastics industry. Therefore, the national enterprise Svit established a high-education workplace as a part of the Slovak University of Technology in Bratislava. The town and region were gradually developing and the Faculty of Technology was established in 9 years. In 2001, after 32 years, the Zlín district may be proud of its university bearing Tomas Bata’s name. TBU students receive first-class theoretical and practical education, which meets the demands of the labour market.
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 1868
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account