Projekt podnikatelských rizik ve firmě ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Projekt podnikatelských rizik ve firmě ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt podnikatelských rizik ve firmě ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví
Autor: Plšek, Jaroslav
Vedoucí: Šnédar, Libor
Abstrakt: Identifikace rizik je základním krokem zaměstnavatele na úseku BOZP a z této identifikace rozik vychází i koncepce řízení BOZP ve firmě, současně i navazující dokumentace BOZP. Žádná pracovní činnost není bez rizika a cílem managementu firmy minimalizace ohrožení člověka v pracovním procesu, přičemž úplné vyloučení rizik je prakticky nemožné. proto se určitá míra rizik považuje za přijatelnou vzhledem k současnému stavu vědeckých, technických a dalších poznatků. Cílem zaměstnavatele je odstranění či snížení veškerých rizik ohrožení zdraví v souvislosti s výkonem činnosti u zaměstnavatele. projekt má definovat vhodnou organizaci BOZP a přijímání opatření k prevenci rizik, zjišťovat příčiny a zdroje rizik a přijímat opatření k jejich odstranněí či snížení. Současně jsou další možnosti využití managemntu rizik při práci, a to: seznamování vlastních i cizích zaměstnanců s riziky práce, poznatky pro další vývoj firmy, snížení nákladů na odstranění následných škod, snížení pojistného a zlepšení vybavení pracovišť vhodnými technickými prostředky a vybavení zaměstnanců OOPP. Cíle práce: analyzovat současný stav v oblasti managementu rizik ve firmě, současné náklady a zpracovat projekt ke snížení škod a rizik poškození zdraví zaměstnanců z hlediska BOZP; organizace, plánování, řízení a výkon podnikatelských činností za účelem snížení nákladů na provoz firmy z hlediska možných škod na zdraví a majektu. Metody zpracování: SWOT analýza podnikatelských rizik ve vztahu k BOZP ve firmě formou sběru dat; systémový přístup k řešení informačních toků pomocí výpočetní techniky.
URI: http://hdl.handle.net/10563/36604
Datum: 2005-03-07
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 13.05.2015
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: C 1922


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet