Motivace pracovníků cestovního ruchu - Hoteliérství a jeho vplyv na zkvalitnění služeb

DSpace Repository

Language: English čeština 

Motivace pracovníků cestovního ruchu - Hoteliérství a jeho vplyv na zkvalitnění služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikuláštík, Milan
dc.contributor.author Rendeková, Helena
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:46Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:46Z
dc.date.issued 2005-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36605
dc.description.abstract Záměrem mé diplomové práce bylo navrhnout potencionální možné řešení motivačního systému pracovníkům cestovního ruchu – hoteliérství a její vplyv na zkvalitnění služeb. V teoretické části jsem zpracovala literární rešerš všeobecního přehledu poznatků motivace, jak ji chápou jednotliví autoři. Po teoretickém zpracování poznatků jsem se snažila přiblížit charakter odboru – hoteliérství a formu prováděné motivace, jako jeden z nejdůležitejších opatření personálního managementu. Projektovou část tvoří návrh opatření, které by vedli k zlepšení současního stavu motivačního systému v hoteliérství, a jeho následní přínosy.
dc.format 93 s., 10 s. príloh
dc.format.extent 350798
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject motivačný systém cs
dc.subject cestovný ruch cs
dc.subject zkvalitnenie služieb cs
dc.subject motivácia cs
dc.subject personálny managment cs
dc.subject hotel cs
dc.subject motivation system en
dc.subject travelling business en
dc.subject motivation en
dc.subject bettering the service qualities en
dc.subject personal management en
dc.subject hotel en
dc.title Motivace pracovníků cestovního ruchu - Hoteliérství a jeho vplyv na zkvalitnění služeb
dc.title.alternative The motivation of tourism employees - Hotel management and its influence on better quality of services
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mokrý, Josef
dc.date.accepted 2005-06-09
dc.description.abstract-translated The intention of my diploma work was to suggest a possible solution of the motivation system of the employees of the travelling business – hotel services and its influence on bettering the service qualities. In the theoretical part, I made a literary research of a global overview of the motivation knowledge, as understood by various authors. After completing the theoretical knowledge, I tried to bring closer the character of the branch – hotel services and the form of the used motivation as one of the most important ways of personal management. The project part consists of suggestions of ways, which could lead to the bettering of the current condition of motivation system in the hotel services and its following contribution.
dc.description.department Ústav managementu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1923
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2005-05-13


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account