Analýza postupu při stanovení ceny ve společnosti Laksyma, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza postupu při stanovení ceny ve společnosti Laksyma, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava
dc.contributor.author Jakubková, Růžena
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:47Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:47Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36616
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce bylo provedení analýzy postupu při stanovení ceny ve společnosti Laksyma, a.s. Klíčovými body této práce jsou faktory ovlivňující tvorbu ceny v dané společnosti. Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části jsem shrnula informace týkající se dané oblasti. Popsala jsem základní problémy a vysvětlila pojmy, které se vztahovali k problematice. Analytická část zahrnuje analýzu faktorů ovlivňujících tvorbu ceny. Analýza zjistila, že nejvíce na tvorbu cen působí náklady společnosti, ceny a náklady konkurence, poptávka na trhu a další vnější faktory. V bakalářské práci jsem zhodnotila současný stav. Doporučila jsem podniku další postup na základě zjištěných nedostatků zjištěných v dané analýze.
dc.format 58s., 7s. obr. příloh
dc.format.extent 798846
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Cena cs
dc.subject kalkulační vzorec cs
dc.subject přímé náklady cs
dc.subject režijní náklady cs
dc.subject marže cs
dc.subject poptávka cs
dc.subject trhu cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject price en
dc.subject costing model en
dc.subject costs en
dc.subject margin en
dc.subject demand en
dc.subject market en
dc.subject competition en
dc.title Analýza postupu při stanovení ceny ve společnosti Laksyma, a.s.
dc.title.alternative Analysis of price fixing procedure in the company Laksyma, a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kozák, Vratislav
dc.date.accepted 2005-06-14
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor thesis was to realize the analysis of price fixing procedure in the company Laksyma, a.s. The key objectives of the thesis are factors influencing price fixing in this company. The thesis consists of the two main parts. I summarized information relating to this area in the theoretical part of the bachelor thesis. I described basic problems, explained terms that are related to this issue. The practical part includes the analysis of factors influencing pricing. I start from the theoretical basis. This analysis found out that costs of the company, costs and prices of competition, market demand and the other extrinsic factors influence pricing the most. In the bachelor thesis I evaluated the present situation. I recommended a few steps for improvement according to the flaws, which were the outcome of my analysis.
dc.description.department Ústav managementu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1939
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account