Materiály pro snižování hluku a vibrací

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Materiály pro snižování hluku a vibrací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapčík, Lubomír
dc.contributor.author Studýnka, Vojtěch
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:49Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:49Z
dc.date.issued 2005-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36635
dc.description.abstract Tato práce pojednává o problematice hluku a vibrací a boje proti nim, přičemž v první části by měla čtenáře seznámit se základními fyzikálními veličinami a vztahy v akustice a drobná část této kapitoly je věnována i působení hluku na člověka. Druhá část se zabývá jednotlivými typy materiálů a konstrukcí, které tyto jevy (hluk a vibrace) potlačují. V závěru je zhodnocení materiálů v závislosti na možnostech jejich technického využití.
dc.format 30
dc.format.extent 155725
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject snižování hluku cs
dc.subject vibrace cs
dc.subject materiály cs
dc.subject attenuation of noise en
dc.subject vibrations en
dc.subject materials en
dc.title Materiály pro snižování hluku a vibrací
dc.title.alternative Materials for noise and vibration attenuation
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macháčková, Alena
dc.date.accepted 2005-06-21
dc.description.abstract-translated This Bc. thesis deals with the problems of noise and vibration and with the strategies and material specifications required for suppressing or damping the latter harmful effects. In the first part the reader will be introduced with the basic physical quantities and theoretical formulas in acoustics and minor part of this chapter deals with the physiological effects of noise on human individuals. Second part deals with the particular individual types of materials and constructions, which the latter harmful phenomens (noise and vibrations) suppress or completely attenuate. In the conclusions the listed materials are judged with respect to their possible applications in the technical praxes.
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Materials Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 1960
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-06-14


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account