Analýza marketingových činností rodinné firmy Peršan

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza marketingových činností rodinné firmy Peršan

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava
dc.contributor.author Papš, Martin
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:59Z
dc.date.available 2016-06-06T23:00:29Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36720
dc.description.abstract Firma Peršan, kterou jsem si pro svou bakalářskou práci vybral, se zabývá prodejem koberců, podlahových krytin a doplňků ve městě Prostějov. V praktické části mé bakalářské práce jsem se soustředil na aplikaci marketingových nástrojů ( produkt, cena, místo a propagace ) na prodej zboží a poskytování služeb firmy Peršan a její marketingovou strategii. Rovněž jsem provedl analýzu SWOT (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby ). Mé doporučení pro firmu Peršan je soustředit se na rozvoj těchto oblastí: zřízení webových stránek, emailových adres a rozvoj materiálně technické základny.
dc.format 52 s.
dc.format.extent 767688
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.05.2015
dc.subject marketing cs
dc.subject maloobchod cs
dc.subject velkoobchod cs
dc.subject analýza SWOT cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketing en
dc.subject retail en
dc.subject wholesale en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject marketing mix en
dc.title Analýza marketingových činností rodinné firmy Peršan
dc.title.alternative Analysis of marketing activities family firm Peršan
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Benda, Ivo
dc.date.accepted 2005-06-15
dc.description.abstract-translated The firm Peršan, that i chose for my bachelor work occupy with sale of carpets, floor roofings and supplements in town Prostějov. In practical part of my bachelor work i concentrated myself on the aplication of marketing implements product, price, place and promotion on goods and services of firm Peršan and on marketing strategy of firm Peršan. I also achieved SWOT ( strengths, weaknesses, opportunities, threats of the firm ) analysis. My recomentations for the firm Peršan are to concentrate more on these areas: development of websites, email adresses and material-technical basis.
dc.description.department Ústav managementu
dc.rights.auth IP
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2116
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account