Chování a prožívání ozbrojeného člověka

DSpace Repository

Language: English čeština 

Chování a prožívání ozbrojeného člověka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín
dc.contributor.author Roupec, Jiří
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:59Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:59Z
dc.date.issued 2004-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36725
dc.description.abstract Nejdůležitější kapitolu mé bakalářské práce tvoří popis osobnosti ozbrojeného pachatele a policejního vyjednavače. Dále pak způsoby řešení krizové situace, kde je popsána krizová komunikace, struktura, způsoby vyjednávání a aspekty, které na ni mají vliv. V závěru pak laický návod a podmínky k získání zbrojního průkazu legální cestou.
dc.format 51 s.
dc.format.extent 411419
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Pachatel cs
dc.subject vyjednavač cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject krize cs
dc.subject chování cs
dc.subject psychologie cs
dc.subject charakter cs
dc.subject zbraň cs
dc.subject An ofender en
dc.subject a negotiator en
dc.subject a personality en
dc.subject a communication en
dc.subject a crisis en
dc.subject a behaviour en
dc.subject a psychology en
dc.subject a character en
dc.subject a weapon en
dc.title Chování a prožívání ozbrojeného člověka
dc.title.alternative Behaviour and feelings of armed individuals
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav
dc.date.accepted 2005-06-21
dc.description.abstract-translated The most important chapter of my bachalors product creates a description of a personality armed ofender and a police negotiator. And tha manners of solution crisis situation, where are described crisis situation, structures, methods of negotiation and aspectes. It has effect upon them. And then in the end a lay instruction and condition how to get armament card in the legal way.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. University Institute en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2122
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2005-04-27


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account