Analýza faktorů ovlivňujících finanční řízení malých a středních podniků a návrh na její využití ke zvýšení jejich výkonnosti a konkurenceschopnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza faktorů ovlivňujících finanční řízení malých a středních podniků a návrh na její využití ke zvýšení jejich výkonnosti a konkurenceschopnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavelková, Drahomíra
dc.contributor.author Paseková, Marie
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:33:03Z
dc.date.available 2016-06-06T08:33:03Z
dc.date.issued 2005-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36757
dc.description.abstract Malé a střední podniky (dále MSP) tvoří v současnosti nejrozsáhlejší podnikatelskou oblast ve vyspělých ekonomikách. Problematika MSP je aktuální a hodna pozornosti, protože jsou vystaveny přímým vlivům vnějšího ekonomického prostředí, a přímé konfrontaci s ním, a v konkurenčním prostředí mohou uspět jen ty podniky, které jsou pro své rozhodování a řízení schopny účinného finančního řízení. Cílem práce je formulovat teoretické aspekty finančního řízení malých a středních podniků při využití analýzy faktorů, které toto řízení ovlivňují a konečně také formulovat některá doporučení pro reporting v malých a středních podnicích. Zvláštní pozornost je věnována zhodnocení řady relativních finančních ukazatelů pomocí statistické analýzy souboru účetních výkazů reálných malých a středních podniků. Analýza přináší nový pohled na posouzení vypovídací schopnosti jednotlivých ukazatelů.
dc.format.extent 831566 bytes
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Finanční řízení cs
dc.subject malé a střední podniky cs
dc.subject výkonnost cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject reporting cs
dc.subject finanční ukazatelé cs
dc.subject finanční výkazy cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výsledovka cs
dc.subject Financial management en
dc.subject small and medium enterprises en
dc.subject performance en
dc.subject competitive abilities en
dc.subject reporting en
dc.subject financial indicators en
dc.subject financial statements en
dc.subject balance sheet en
dc.subject net income statement en
dc.title Analýza faktorů ovlivňujících finanční řízení malých a středních podniků a návrh na její využití ke zvýšení jejich výkonnosti a konkurenceschopnosti cs
dc.title.alternative Analysis of Factors Influencing Financial Management of Small and Medium Enterprises and A Proposal for Its Utilisation to Increase Their Performance and Competitive Abilities en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Hasprová, Olga
dc.contributor.referee Polách, Jiří
dc.date.accepted 2005-10-13
dc.description.abstract-translated Small and medium enterprises (further referred to as SMEs) represent the most extended entrepreneurial sphere in developed economies at present. The problems of SMEs are topical and deserve attention because SMEs are exposed to direct influences of the economic environment and direct confrontation with it, and only those enterprises can be successful in competitive environment that can have effective financial management for their decision making and management. The aim of the dissertation is to evaluate the position of SMEs in the present economy, to formulate theoretical aspects of financial management of these enterprises and finally also to formulate some recommendations for reporting in SMEs. Special attention has been paid to evaluation of a number of relative financial indicators using statistical analysis of a set of financial statements of really existing small and medium enterprises. The analysis brings a new attitude to the assessment of informative abilities of individual indicators.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 2524
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account