Sexualita, o které se nemluví

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sexualita, o které se nemluví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Burdová, Sabina
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:30:25Z
dc.date.available 2016-11-20T23:30:25Z
dc.date.issued 2014-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36835
dc.description.abstract Práce se zabývá skupinami, jejichž sexualita je společností často tabuizovaná a odmítaná. Jedná se především o sexuální menšiny, seniory a handicapované osoby. Cílem je seznámit čtenáře s těmito jednotlivými skupinami a překážkami, které jim brání prožít kvalitním a plným způsobem jejich sexualitu. Práce zároveň uvádí i přehled mezinárodních a vnitrostátních dokumentů chránících lidská, sexuální a reprodukční práva a zabývá se důležitostí kvalitní a eticky koncipované sexuální výchovy. Součástí práce je dotazníkové šetření mapující postoje společnosti k sexualitě výše uvedených skupin.
dc.format 84 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject LGBTI cs
dc.subject senioři cs
dc.subject handicapovaní lidé cs
dc.subject sexualita cs
dc.subject sexuální výchova cs
dc.subject sexuální a reprodukční práva cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject tabu cs
dc.subject potřeby cs
dc.subject sexuální asistence cs
dc.subject LGBTI en
dc.subject seniors en
dc.subject disabled people en
dc.subject sexuality en
dc.subject sex education en
dc.subject sexual and reproductive rights en
dc.subject discrimination en
dc.subject taboos en
dc.subject needs en
dc.subject sexual assistance en
dc.title Sexualita, o které se nemluví
dc.title.alternative Sexuality, about Which We Don't Talk
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2016-01-26
dc.description.abstract-translated The thesis deals with groups whose sexuality is often unwanted and taboo by society. It is mainly about sexual minorities, the elderly and disabled people. The aim is to familiarize the reader with these different groups and the obstacles that prevent them from fully and fine experience of their sexuality. The thesis also include an overview of international and national documents protecting human, sexual and reproductive rights and addresses the importance of quality and ethically conceived sex education. The work includes a questionnaire survey mapping the attitudes of society to sexuality aforementioned groups.
dc.description.department Katedra práva a právní vědy
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35864
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-11-30


Files in this item

Files Size Format View Description
burdová_2016_dp.pdf 21.82Mb PDF View/Open None
burdová_2016_op.doc 52Kb Unknown View/Open None
burdová_2016_vp.doc 56Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account