Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody v kontextu sociální pedagogiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody v kontextu sociální pedagogiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolák, Antonín
dc.contributor.author Kratochvilová, Marie
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:28Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:28Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36992
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá zásadními myšlenkami Totlécké filosofie uvedené v knize Dona Miquela Ruize Čtyři dohody. Podrobně rozebírá jednotlivé dohody a pojmy v nich obsažené. Seznamuje nás s Totléky a jejich přístupem k životu, k lidem, vzdělání a výchově dětí. Uvádí také pojmy související se sociální pedagogikou. Dále popisuje rozdíly v klasickém vzdělávání a Totlécké pojetí učení. Záměrem této práce bylo zjistit, zda je možné propojit filosofické koncepty Toltéků, jejich myšlenky a teze do sociálně-pedagogické praxe. Toto bylo následně zjišťováno rozborem jednotlivých metod sociální pedagogiky a zkoumáním jejich možností využití v praxi.
dc.format 71 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Čtyři dohody cs
dc.subject Don Miguel Ruiz cs
dc.subject Toltékové cs
dc.subject Nagual cs
dc.subject moudrost cs
dc.subject osobní svoboda cs
dc.subject život cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject metody sociální pedagogiky cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject alternativní školství cs
dc.subject sebereflexe cs
dc.subject Four agreements en
dc.subject Don Miguel Ruiz en
dc.subject Toltecs en
dc.subject Nagual en
dc.subject wisdom en
dc.subject personal freedom en
dc.subject life en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject methods of social pedagogy en
dc.subject training en
dc.subject education en
dc.subject alternative education en
dc.subject self-reflection en
dc.title Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody v kontextu sociální pedagogiky
dc.title.alternative Don Miguel Ruiz: The Four agreements in the context of social pedagogy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is concerned with the principal thoughts and ideas of the Toltec philosophy as presented in the book written by Don Miguel Ruiz, The Four Agreements. It thoroughly analyses each of these agreements together with their main concepts. Furthermore, it outlines the Toltec attitude to life, people, education as well as upbringing of children. The work also focuses on the concepts related to social pedagogy and describes the differences between traditional education and the teachings of the Toltec. The aim of this thesis was to find out if there is a possibility to connect the aspects of the Toltec philosophy to the practice of social pedagogy. This was fulfilled by means of the analysis of the methods used in social pedagogy and potential use of the Toltec teachings in practice.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41404
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
kratochvilová_2016_dp.pdf 1.551Mb PDF View/Open None
kratochvilová_2016_op.doc 52Kb Unknown View/Open None
kratochvilová_2016_vp.doc 53Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account