Mapování vývoje dynamiky života v průběhu stárnutí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mapování vývoje dynamiky života v průběhu stárnutí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fiala, Radek
dc.contributor.author Panáčková, Jana
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:32Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:32Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37043
dc.description.abstract V této práci se zabývám sociálními faktory, které se podílejí na mechanismu stárnutí. Zaměřila jsem se zde na faktory, mající významný vliv na průběh stárnutí a snažila jsem se zjistit, jaká je mezi nimi vzájemná vazba. Zvolenou tematiku jsem realizovala pomocí metody narativních rozhovorů a následně zpracovala pomocí otevřeného kódování, které se mi jevilo jako nejvhodnější. Provedeným výzkumem jsem došla k závěru, že nejhlavnějšími faktory ovlivňujícími stárnutí jsou především zdraví, bydlení, sociální prostředí, finanční soběstačnost a samotná psychika jednotlivce.
dc.format 53 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Stáří cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject finanční zabezpečení cs
dc.subject sociální kontakty cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject nemoci cs
dc.subject psychika cs
dc.subject střední generace cs
dc.subject sociální faktory cs
dc.subject mechanismus stárnutí cs
dc.subject odchod do důchodu cs
dc.subject age en
dc.subject aging en
dc.subject financial self sufficiency en
dc.subject social contacts en
dc.subject health en
dc.subject diseases en
dc.subject psyche en
dc.subject middle generation en
dc.subject social factors en
dc.subject aging mechanism en
dc.subject retirement en
dc.title Mapování vývoje dynamiky života v průběhu stárnutí
dc.title.alternative Mapping of life evolution dynamics during ageing
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated In this thesis I deal with social factors that participate in aging mechanism. I focused on factors having important influence on aging process and tried to find out their relation to each other. I elaborated the chosen theme using a method of narrative interviews and then worked it up with a help of open coding that I found the most convenient. On the basis of that research I came to the conclusion that there were several important factors influencing aging - health, inhabitancy, social environment, financial self sufficiency and the psyche of each person.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41463
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
panáčková_2016_dp.pdf 1.912Mb PDF View/Open None
panáčková_2016_op.docx 16.60Kb Unknown View/Open None
panáčková_2016_vp.jpg 588.0Kb JPEG image View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account