Aplikace SWOT analýzy ve městě Vsetíně se zaměřením na udržitelný rozvoj

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace SWOT analýzy ve městě Vsetíně se zaměřením na udržitelný rozvoj

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří cs
dc.contributor.author Bajerová, Anna cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:02:25Z
dc.date.available 2017-05-18T23:00:21Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3704
dc.description.abstract V souvislosti se strategickým rozvojem města či regionu je často zmiňována analýza SWOT. Tato analýza se stala potřebnou základnou pro rozhodování politiků a lidí zainteresovaných v procesu strategického plánování. O jaký druh analýzy jde, jakou plní funkci a kde je možné její využití? Právě na tuto otázku odpovídá zpracované téma bakalářské práce. V teoretické části jsou před-staveny a rozvedeny základní pojmy úzce související s analýzou SWOT a strategickým rozvojem - město, udržitelný rozvoj, vize a strategie. V praktické části je analýza SWOT přímo aplikována ve městě Vsetíně, při dodržování zásad udržitelného rozvoje. Předchází jí ovšem představení profilu města, jeho vnitřní struktury a vnějších vztahů. Výsledků SWOT analýzy je dále využito ke stanovení vize a strategických cílů pro město Vsetín. cs
dc.format 92 s., 3 s.obr.příloh cs
dc.format.extent 1735183 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2017 cs
dc.subject analýza SWOT cs
dc.subject udržitelný rozvoj cs
dc.subject profil města Vsetína cs
dc.subject optimální strategie cs
dc.subject vize cs
dc.subject strategické cíle cs
dc.subject teorie regionálního multiplikátoru cs
dc.subject lokální iniciativa - networking cs
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject sustainable development en
dc.subject profile of the town Vsetín en
dc.subject optimum strategy en
dc.subject vision en
dc.subject strategic objectives en
dc.subject theory of regional multiplicator en
dc.subject localization of regional politics - networking en
dc.title Aplikace SWOT analýzy ve městě Vsetíně se zaměřením na udržitelný rozvoj cs
dc.title.alternative The aplication of SWOT analysis in the town Vsetín with regard to sustainable development en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pospíšilíková, Miroslava cs
dc.date.accepted 2007-06-11 cs
dc.description.abstract-translated In connection with a strategic development of the town or region SWOT analysis is often men-tioned. This analysis has become an important basis for taking political decisions and decisions of people who take part in a process of strategic planning. What kind of analysis is it, what is its function and where can it be used? This is the topic of my Bachelor thesis. The basic concepts - town, sustainable development, vision and strategy, which are connected with SWOT analysis and strategic planning, are introduced and discussed in the theoretical part. In the practical part SWOT analysis is used in the town Vsetín, considering the principles of sustainable development. The profile of the town, its internal structure and external relations are introduced first. The re-sults of SWOT analysis are used to determine visions and strategic objectives of Vsetín. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5743
dc.date.assigned 2007-03-12 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bajerová_2007_bp.pdfBlocked 1.654Mb PDF View/Open
bajerová_2007_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
bajerová_2007_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account