1. Teoretická část: Proces tvorby dramatických situací řízený divákovým vnímáním 2. Praktická část: "Zoo", audiovizuální dílo, povídkový film, délka minimálně 20 min., režie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Proces tvorby dramatických situací řízený divákovým vnímáním 2. Praktická část: "Zoo", audiovizuální dílo, povídkový film, délka minimálně 20 min., režie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Párnický, Stanislav
dc.contributor.author Kovářová, Tereza
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:34Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:34Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37080
dc.description.abstract Tato práce má vzbudit nejistotu ve zvyku vnímání tvůrčích procesů a tím navnadit k neustálé bdělosti při tvorbě, k novým pohledům. Práce zkoumá vztah jednotlivých prvků ve filmo-vém díle s ohledem na jejich pozdější vnímání divákem, to celé z pohledu průběžného pro-cesu vývoje filmového příběhu, nikoli zpětné analýzy hotového díla. Proto se nevyhnutel-ně vydává na tenký led.
dc.format 46 s. (57 415)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject film cs
dc.subject vnímání cs
dc.subject nejistota cs
dc.subject divák cs
dc.subject dramaturgie cs
dc.subject tvorba cs
dc.subject film en
dc.subject perception en
dc.subject uncertainty en
dc.subject viewer en
dc.subject dramaturgy en
dc.subject creation en
dc.title 1. Teoretická část: Proces tvorby dramatických situací řízený divákovým vnímáním 2. Praktická část: "Zoo", audiovizuální dílo, povídkový film, délka minimálně 20 min., režie
dc.title.alternative 1. Theoretical part: Process of Creating Dramatic Situations Led by Viewer's Perception 2. Practical part: Zoo (Audiovisual Work, Short Stories Film, Minimum Footage 20 Minutes - Directing)
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Korec, Pavol
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated This work aims to arouse the uncertainty in the perception of creative processes and there-by encourages a constant vigilance during creation. The thesis explores the relation be-tween individual elements of the film with a regard to future perception of the viewer. The whole phenomenon is viewed from the perspective of current development process rather than from the point of retrospective analysis of the finished work. It is therefore the inevi-table fate of this work to perform a kind of high wire-act.
dc.description.department Ateliér Audiovize
dc.thesis.degree-discipline Audiovizuální tvorba - Režie a scenáristika cs
dc.thesis.degree-discipline Audiovisual Arts - Directing and Screenwriting en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 41517
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-10


Files in this item

Files Size Format View Description
kovářová_2016_dp.pdf 15.60Mb PDF View/Open None
kovářová_2016_op.doc 119Kb Unknown View/Open None
kovářová_2016_vp.doc 116.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account