1. Zobrazení rodinných vztahů ve filmech Dogma 95 2. Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 20 min, film Spravedliví

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Zobrazení rodinných vztahů ve filmech Dogma 95 2. Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 20 min, film Spravedliví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bébarová, Jana
dc.contributor.author Záthurecká, Lenka
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:34Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:34Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37082
dc.description.abstract Ve své práci se věnuji fenoménu manifestu Dogma 95 a rozboru z hlediska zobrazení rodinných vztahů ve filmech Larse von Triera, Thomase Vinterberga a S?ren Kragh-Jacobsena. V teoretické části přináším základní informace o psychologii rodiny a narušených mezilidských vztazích, dále se poté věnuji historickým aspektům vzniku manifestu a režijním biografiím zakládajících režisérům. V poslední části své práce se věnuji metodo-logickým rozborům základních filmů, jež v rámci manifestu Dogma 95 vznikly a řeší téma rodiny.
dc.format 95 s. (196 880 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Lars von Trier cs
dc.subject Dogme 95 cs
dc.subject manifest cs
dc.subject Thomas Vinterberg cs
dc.subject Jacobsen cs
dc.subject rodinné vztahy cs
dc.subject Idioti cs
dc.subject Mifune cs
dc.subject Rodinná oslava cs
dc.subject Lars von Trier en
dc.subject Dogme 95 en
dc.subject manifesto en
dc.subject Thomas Vinterberg en
dc.subject Jacobsen en
dc.subject family relationships en
dc.subject Idiots en
dc.subject Idioterne en
dc.subject Mifune's Last Song en
dc.subject Celebration en
dc.title 1. Zobrazení rodinných vztahů ve filmech Dogma 95 2. Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 20 min, film Spravedliví
dc.title.alternative 1. Theoretical part: Depiction of Family Relations in Dogme 95 films (Mgr. Jana Bébarová) 2. Practical part: The Audiovisual Work or Thematic Set of Audiovisual Works, Duration of at Least 20 minutes, the Film Righteous (prof. Stanislav Párnický, ArtD.)
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Labík, Ludovít
dc.contributor.referee Párnický, Stanislav
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated My work deals with the Dogma 95 phenomenon and the analysis of the display of family relations in films by Larse von Trier, Thomase Vinterberg and S?ren Kragh-Jacobsen. The theoretical part offers basic information on family psychology and unstable interpersonal relationships. Moreover, it is devoted to the historical aspects of the formation of the mani-festo and the biographies of the founding directors. The last part of my work analyzes the fundamental methodology of the films created within the Dogma 95 manifesto that deal with the theme of family.
dc.description.department Ateliér Audiovize
dc.thesis.degree-discipline Audiovizuální tvorba - Režie a scenáristika cs
dc.thesis.degree-discipline Audiovisual Arts - Directing and Screenwriting en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 41520
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-05-10


Files in this item

Files Size Format View Description
záthurecká_2016_dp.pdf 1.436Mb PDF View/Open None
záthurecká_2016_op.doc 118.5Kb Unknown View/Open None
záthurecká_2016_vp.doc 115.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account