Profesionální zátěž sester

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Profesionální zátěž sester

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laholová, Jitka cs
dc.contributor.author Častulíková, Marie cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:03:49Z
dc.date.available 2010-07-15T04:03:49Z
dc.date.issued 2007-05-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3710
dc.description.abstract V mé bakalářské práci píšu o sestrách a jejich ošetřovatelské zátěži. V první kapitole se zabývám povoláním sestry a ošetřovatelstvím jako vědou. V druhé kapitole srovnávám faktory působící na sestru při výkonu profese. V praktické části popisuji různé metody sledující zátěž sestry a optimalizaci počtu ošetřovatelského personálu. Podrobněji rozvádím metodu Kvantifikace ošetřovatelské péče pro stanovení počtu ošetřovatelského personálu podle Pochylé, protože jsem ji použila při měření ošetřovatelské zátěže. Na návrh bývalé vrchní sestry chirurgie a zároveň mojí vedoucí bakalářské práce Mgr. Jitky Laholové jsem provedla průzkumné šetření na oddělení septické chirurgie v Krajské nemocnici Tomáše Bati a.s., které je z hlediska práce sestry velmi náročné. Podle výpočtu ošetřovatelské zátěže a výkonu, navrhuji standard vybavení oddělení septické chirurgie ošetřovatelským personálem. cs
dc.format 70 s. cs
dc.format.extent 2411522 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject sestra cs
dc.subject zátěž cs
dc.subject kvantifikace cs
dc.subject ošetřovatelský personál cs
dc.subject oddělení septické chirurgie cs
dc.subject a nurse en
dc.subject stress en
dc.subject quantification en
dc.subject a nursing staff en
dc.subject a department of septic surgery en
dc.title Profesionální zátěž sester cs
dc.title.alternative Proffesional stress of nursing en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hejtmánková, Marie cs
dc.date.accepted 2007-06-26 cs
dc.description.abstract-translated In my Bachelor work I write about nurses and their stress on taking care of patiens. In the first chapter I am dealing with an occupation of a nurse and with nursing as science. In the sekond chapter I compare the factors affecting a nurse n her duty of her profession. In the practical part I describe different methods folloxing stress of a nurse and an optimizing of a numer of a nursing start. I develop in more details a Metod of The Quantification of nur-sing care for determining of numer of a nursing. On recommenddation of both the then matron of surgery and of my leader of Bachelor work Mgr. Jitka Laholová, I carried out an exploratory investigation at the department of septic surgery at the Regional Hospitál Of Tomas Bata joint-stock copany, which is from the point of view of work of a nurse very demanding. According to the calculation of stress of nurses and of performance, I suggest the standard of equipment of septic surgery by a nursing staff. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6601
dc.date.assigned 2007-02-23 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
častulíková_2007_bp.pdf 2.299Mb PDF View/Open
častulíková_2007_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
častulíková_2007_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account