Vnímaná vlastní efektivita rodičů ve vztahu k výchově dětí předškolního věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vnímaná vlastní efektivita rodičů ve vztahu k výchově dětí předškolního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánková, Eliška
dc.contributor.author Jurčíková, Martina
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:39Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:39Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37142
dc.description.abstract Diplomová práce s názvem "Vnímaná vlastní efektivita rodičů ve vztahu k výchově dětí předškolního věku" pojednává o sebedůvěře, přesvědčení o vlastních schopnostech a vytrvalosti dospělých v roli rodičů při řešení problémových situací. Popisuje vývoj dítěte do období předškolního věku a rozvoj jeho vlastní vnímané efektivity v rodině. Nastiňuje možnosti cíleného rozvoje vlastní vnímané efektivity dětí v rodině a roli hry jako prostředku k jejímu rozvoji. Práce vychází z teorie Self-efficacy Alberta Bandury. Jedna z komponent Self-efficacy, rodičovská vlastní vnímaná efektivita, je v rámci výzkumu dávána do souvislosti s mírou volnosti, jakou poskytují dětem předškolního věku jejich rodiče nebo vychovatelé ve vybraných situacích. Míru volnosti a její vliv na rozvoj psychické odolnosti dětí zkoumá ve svých pracích Simona Hoskovcová. Výsledky našeho výzkumu potvrdily, že respondenti disponující vyšší mírou volnosti, poskytují dětem ve vybraných situacích větší míru volnosti.
dc.format 88 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Self-efficacy cs
dc.subject internalizace cs
dc.subject metakognice cs
dc.subject sebehodnocení cs
dc.subject seberegulace cs
dc.subject Self-efficacy en
dc.subject internalization en
dc.subject matacognition en
dc.subject Self-esteem en
dc.subject Self-regulation en
dc.title Vnímaná vlastní efektivita rodičů ve vztahu k výchově dětí předškolního věku
dc.title.alternative Perceived Self-Efficacy of Parents in Relation to Raising Preschool-Aged Children
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2016-05-25
dc.description.abstract-translated The thesis titled "Self-efficacy of parents in relation to the education of children of pre-school age" is about confidence, belief in parents' own abilities and perseverance of adults as parents who deal with problematic situations. It also describes the development of preschool aged children and the development of Self-efficacy in the family. It outlines the possibility of targeted development of Self-efficacy in the family and the role of games as a means of developing their Self-efficacy. Research in Parental Self-efficacy is conducted in the context of a safe proximity to the activities of preschoolers. The theoretical basis of the work originates with the theories of Albert Bandura on Self-efficacy. Within the Czech context, concepts were included from work and research in mental resilience of children by Simona Hoskovcová. Our results confirm, that respondents whose Parental Self-efficacy is high, give their children more freedom to the activities of preschoolers.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41613
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2016-04-13


Files in this item

Files Size Format View Description
jurčíková_2016_dp.pdf 2.617Mb PDF View/Open None
jurčíková_2016_op.docx 23.65Kb Unknown View/Open None
jurčíková_2016_vp.doc 50Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account