1 Teoretická část: Možnosti distribuce českých krátkých hraných filmů. 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min.,produkce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1 Teoretická část: Možnosti distribuce českých krátkých hraných filmů. 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min.,produkce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horák, Petr
dc.contributor.author Machátová, Veronika
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:44Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:44Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37190
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem distribuce krátkých hraných českých filmů. Primárně má sloužit jako průvodce pro tvůrce krátkých filmů při šíření jejich snímků. První část prá-ce se věnuje základním pojmům v oblasti krátkých filmů, propagace a distribuce krátkých filmů. Druhá část popisuje kroky, které je nutné učinit předtím, než začne autor svůj film šířit. Ve třetí části jsou uvedené hlavní české a zahraniční festivaly a trhy krátkých filmů. V závěrečné části uvádím dvě hlavní databáze filmových festivalů a stručně popisuji pro-jekty spojené s distribucí krátkých filmů, na kterých jsem pracovala nebo pracuji.
dc.format 43 s. (60703 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject krátký film cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject filmové festivaly cs
dc.subject filmové trhy cs
dc.subject short film en
dc.subject distribution en
dc.subject film festivals en
dc.subject film market en
dc.title 1 Teoretická část: Možnosti distribuce českých krátkých hraných filmů. 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min.,produkce
dc.title.alternative 1. Theoretical part: Distribution Options of Czech Short Films 2. Practical part: Audiovisual Work or Thematic Set of Audiovisual Works, a Minimal Length of 10 min., Production
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bednařík, Pavel
dc.contributor.referee Buzková, Kateřina
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated Bachelor´sworkengages in czechshortperformedfilm distribution. Firstly, it is a guide for short film makers to helpthem with a film distribution. The first part of the workengages in basic terms. The second part describessteps, which a filmmaker has to do before he starts to propagate his film. In the third part, there are introduced the main Czech and foreign film festivals and markets of shortfilms. In the last part I writeabout two main film festival database and I shortlywriteabout the projectsconnected with a short film distribution, which I worked or work on.
dc.description.department Ateliér Audiovize
dc.thesis.degree-discipline Produkce cs
dc.thesis.degree-discipline Film Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 41685
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-05-10


Files in this item

Files Size Format View Description
machátová_2016_dp.pdf 1.543Mb PDF View/Open None
machátová_2016_op.doc 115.5Kb Unknown View/Open None
machátová_2016_vp.doc 146Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account