Diagnostika klimatu základní školy ve Vsetíně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Diagnostika klimatu základní školy ve Vsetíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Weberová, Darina
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:46Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:46Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37219
dc.description.abstract V diplomové práci se zabýváme diagnostikou klimatu školy. Cílem práce je zjistit, jak žáci a pedagogové školy vnímají interpersonální vztahy, jak jsou spokojeni se školou, zda školu rádi navštěvují. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části se zabýváme charakteristikou pojmů souvisejících s klimatem školy, jeho typologií. Následně charakterizujeme faktory ovlivňující klima školy. Teoretické poznatky jsme využili v praktické části. Praktická část se zabývá výzkumem a analýzou klimatu školy. Ke sběru dat jsme využili dotazníkové šetření. Výsledky práce byly dále uplatněny v rámci minimálního preventivního programu školy jako součást autoevaluace školy a podklad pro případné zlepšení.
dc.format 72 s. (114 964 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject klima školy cs
dc.subject typy klimatu cs
dc.subject faktory klimatu školy cs
dc.subject kvantitativní výzkum cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject school climate en
dc.subject types of climate en
dc.subject factors of school climate en
dc.subject quantitative research en
dc.subject questionnare survey en
dc.title Diagnostika klimatu základní školy ve Vsetíně
dc.title.alternative Diagnostics of the Social Climate in a Primary School in Vsetín
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kalenda, Jan
dc.date.accepted 2016-05-30
dc.description.abstract-translated My diploma work is dealing with diagnostics of school climate. To find out how pupils and their teachers perceive interpersonal relationships, how they are satisfied with school and if they are glad to attend it, is the main target of my project. Diploma work is divided into two parts, theoretical and practical. Theoretical part is dealing with characteristic of terms which are conected with school cli-mate and its typology. I try to describe factors which can influence the school climate. Theoretical findings were used in the practical part. Practical part is dealing with research and analysis of school climate. I used the questionnare for the collection of information. Results of my research were used within minimal preventive school programme as a part of school evaluation and as a resource material for potential improvement.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41734
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
weberová_2016_dp.pdf 2.434Mb PDF View/Open None
weberová_2016_op.doc 52.5Kb Unknown View/Open None
weberová_2016_vp.docx 18.47Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account