Vliv granulace bezlepkové mouky na fyzikální vlastnosti těsta a pečiva

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv granulace bezlepkové mouky na fyzikální vlastnosti těsta a pečiva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Masaříková, Lucie
dc.contributor.author Rybárová, Ľubomíra
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:41:48Z
dc.date.available 2016-11-28T11:41:48Z
dc.date.issued 2016-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37338
dc.description.abstract Diplomová práce popisuje v teoretické části celiakii a bezlepkovou dietu, dále plodiny vhodné na výrobu bezlepkové mouky, a to z hlediska chemického složení a využití. Ve třetí části jsou popsány fyzikální vlastnosti těsta, jako je pružnost, tažnost, stabilita a viskozita. Praktická část se zabývá stanovením reologických vlastností bezlepkového těsta vyrobeného z jednodruhových mouk v závislosti na jejich různé granulaci a přídavku vody přepočteného na sušinu mouky na texturním analyzátoru TA.XT plus. V poslední části práce jsou popsány a vyhodnoceny výsledky.
dc.format 73
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezlepkové mouky cs
dc.subject celiakie cs
dc.subject těsto cs
dc.subject granulace cs
dc.subject reologie cs
dc.subject tažnost cs
dc.subject gluten-free flour en
dc.subject celiac disease en
dc.subject dough en
dc.subject granulation en
dc.subject rheology en
dc.subject extensibility en
dc.title Vliv granulace bezlepkové mouky na fyzikální vlastnosti těsta a pečiva
dc.title.alternative Influence of Gluten-free Flour Granulation on Physical Properties of Dough and Bakery Products
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tokár, Marián
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated In the theoretical part, the thesis describes the celiac disease and the gluten-free diet, as well as plants suitable for the production of gluten-free flours, in terms of chemical composition and usage. In the third section it describes the physical properties of the dough, such as flexibility, elongation, stability, and viscosity. The practical part deals with determining the rheological properties of gluten-free dough made of single unmixed flour, according to its various granulation and water content to flour ratio obtained using the TA.XT Plus Texture Analyser. The results are described and evaluated in the last part.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 41848
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2016-04-28


Files in this item

Files Size Format View Description
rybárová_2016_dp.pdf 2.376Mb PDF View/Open None
rybárová_2016_op.pdf 286.2Kb PDF View/Open None
rybárová_2016_vp.pdf 430.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account