Výživová hodnota stravy při onemocnění diabetes mellitus u vězňů VV Olomouc

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výživová hodnota stravy při onemocnění diabetes mellitus u vězňů VV Olomouc

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kráčmar, Stanislav
dc.contributor.author Koranda, Pavel
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:41:49Z
dc.date.available 2016-11-28T11:41:49Z
dc.date.issued 2016-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37344
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na dodržování výživových hodnot stravy podávané vězněným osobám s onemocněním diabetes mellitus ve Vazební věznici Olomouc v rámci Vězeňské služby České republiky. Teoretická část práce se zabývá přehledem informací a poznatků o doporučených nutričních hodnotách stravy podávané při nemoci diabetes mellitus. Obsahuje podrobnější specifikaci doporučených nutričních hodnot pro jednotlivé kategorie obviněných a odsouzených s nemocí diabetes mellitus. Praktická část je založena na porovnání doporučených nutričních hodnot vydaných Českou diabetologickou společností pro jednotlivé skupiny obviněných a odsouzených s nutričními hodnotami jídelníčků sestavených odborným personálem zdravotního oddělení GŘ VS ČR dle platného nařízení generálního ředitele. Analyzuje plnění doporučených hodnot chodů jídelníčků podle jednotlivých nutričních hodnot. Šetřením bylo zjištěno, že celkové doporučené nutriční hodnoty jídelníčků vězněných osob se stravním předpisem D9/250, jsou ve všech sledovaných nutričních ukazatelích překračovány. Jídelníčky obsahují doporučení pro jednotlivé druhy chodů.
dc.format 63 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Diabetes mellitus cs
dc.subject nutriční hodnota stravy cs
dc.subject dodržování nutričních hodnot jídelníčků cs
dc.subject vyhodnocení nutričních hodnot cs
dc.subject Diabetes mellitus en
dc.subject nutritional value of food en
dc.subject observance of nutritional values of diet en
dc.subject evaluation of nutritional values en
dc.title Výživová hodnota stravy při onemocnění diabetes mellitus u vězňů VV Olomouc
dc.title.alternative Nutritional Value of Food for Prisoners with Diabetes Mellitus Dissease in VV Olomouc
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bučková, Martina
dc.date.accepted 2016-05-31
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on observance of nutritional values of food served to inmates with diabetes mellitus disease in the Olomouc Stockade, which is part of the Czech Republic prison system. Theoretical part of the thesis is concerned with gathering information and findings about recommended nutritional values of food served to people with diabetes mellitus disease. This part contains a detailed specification of recommended nutritional values for individual categories of defendants and convicts with diabetes mellitus disease. Practical part of the thesis is based on a comparison of recommended nutritional values issued by Czech Diabetes Society for individual categories of defendants and convicts and nutritional values of diet prepared by professional personnel of medical department of GŘ VS ČR defined by a regulation from the general manager. This part analyzes the filling of recommended nutritional values of diet according to individual nutritional values. It was examined that the total nutritional value of served courses to inmates with meal prescription D9/250 are in all the observed nutritional parameters exceeded. Recommendation for individual types of courses is included.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 41864
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
koranda_2016_dp.pdf 3.546Mb PDF View/Open None
koranda_2016_op.pdf 513.1Kb PDF View/Open None
koranda_2016_vp.pdf 500.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account