Návrh interaktivní učebnice / výukové aplikace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh interaktivní učebnice / výukové aplikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stránský, Bohuslav
dc.contributor.author Condenárová, Michelle
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:41:50Z
dc.date.available 2016-11-28T11:41:50Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37350
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je tvorba interaktivní učebnice. Médium, které jsem si vybrala a které dle mého názoru toto téma ztělesňuje je kniha, využívající jedné ze v současnosti nejslibnějších technologií - rozšířenou realitu. Proto jsem se ve své písemné práci zaměřila kromě samotné tvorby knihy především na prozkoumání dnešních možností tohoto fenoménu. V práci se zabývám vysvětlením pojmu rozšířená realita, ale i využitím v běžném životě. Snažím se shrnout i různá odvětví, ve kterých se dá využít, představuji konkrétní příklady aplikací, vysvětluji jejich účel, porovnávám je a zasazuji do kontextu.
dc.format 54 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject autorská kniha cs
dc.subject rozšířená realita cs
dc.subject augmented reality cs
dc.subject sítotisk cs
dc.subject vesmír cs
dc.subject tisk cs
dc.subject grafický design cs
dc.subject tiskoviny cs
dc.subject digitální design cs
dc.subject author book en
dc.subject augmented reality en
dc.subject space en
dc.subject universe en
dc.subject print en
dc.subject graphic design en
dc.subject digital design en
dc.subject serigraphy en
dc.title Návrh interaktivní učebnice / výukové aplikace
dc.title.alternative The Design of Interactive Textbook / Educational Application
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Milkov, Petr
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor thesis is creating an interactive textbook. The medium that I have chosen and which in my opinion embodies this topic is a book using one of the currently most promising technologies - augmented reality. That is why I haven't just focused during my writing only on actual creating the book itself, but I have mainly explored the possibilities of this phenomenon of today. In this thesis I deal with the definition of augmented reality, but also with its use in everyday life. I try to summarize various sectors in which it can be used, represent concrete applications, explain their purpose, compare them with each other and put them into context.
dc.description.department Ateliér Digitální design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Digitální design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Digital Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 41872
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
condenárová_2016_dp.zip 13.89Mb Unknown View/Open None
condenárová_2016_op.pdf 134.0Kb PDF View/Open None
condenárová_2016_vp.doc 87Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account