Technologie výroby škrobového sirupu a její vliv na výstupní kvalitu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Technologie výroby škrobového sirupu a její vliv na výstupní kvalitu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mlček, Jiří
dc.contributor.author Smiešková, Petra
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:41:56Z
dc.date.available 2016-11-28T11:41:56Z
dc.date.issued 2016-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37401
dc.description.abstract Škrob a výrobky ze škrobu nacházejí široké uplatnění nejen v potravinářském průmyslu. Je mnoho druhů škrobů z různých rostlinných zdrojů a každý má své specifické vlastnosti. Jednou skupinou výrobků ze škrobu jsou i škrobové hydrolyzáty. Hydrolýza škrobu může být provedena dvěma způsoby a to kyselou či enzymatickou cestou. Enzymatická hydrolý za má výhodu v tom, že proces a výsledné sacharidové složení lze lépe řídit. Cílem práce bylo sledovat účinek několika druhů amylolytických enzymů na různé druhy škrobu. Rychlost ztekucení u pšeničného B škrobu je vyšší zejména v prvních minutách, později už nárůst DE (dextrózového ekvivalentu) není tak prudký. Ostatní škroby mají podobné křiv ky nárůstu DE. Zcukřující amylasa nevíce hydrolyzovala bramborový škrob, kde došlo k nejvyššímu nárůstu DE, ale i glukosy, maltosy a maltotriosy. amylasa hydrolyzovala kukuřičný a bramborový škrob až na glukosu, u pšeničného A i B škrobu byla produkovaná zejména maltosa a v menší míře maltotriosa. Glukoamylasa všechny škroby štěpila až na glukosu. Pullulanasa nejvíce hydrolyzovala bramborový škrob a nejméně pšeničný B škrob. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že při enzymové hydrolýze záleží na druhu škobu a výběru enzymu pro dosažení optimálních výsledků.
dc.format 67 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject enzymová hydrolýza cs
dc.subject ztekucení cs
dc.subject zcukření cs
dc.subject škrob cs
dc.subject kukuřice cs
dc.subject brambory cs
dc.subject pšenice cs
dc.subject amylasa cs
dc.subject amylasa cs
dc.subject glukoamylasa cs
dc.subject pullulanasa cs
dc.subject enzyme hydrolysis en
dc.subject liquefaction en
dc.subject saccharification en
dc.subject starch en
dc.subject corn en
dc.subject potato en
dc.subject wheat en
dc.subject amylase en
dc.subject amylase en
dc.subject glucoamylase en
dc.subject pullulanase en
dc.title Technologie výroby škrobového sirupu a její vliv na výstupní kvalitu
dc.title.alternative Technology of Starch Syrup Production and its Influence on Output Quality
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Valášek, Pavel
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated Starch and its products have wide applications, which doesn't include solely food industry. There are many kinds of starch from various crop sources and each has it's specific charac-teristics. One group of starch products are also starch hydrolyzates. Hydrolysis of starch can be do-ne via two methods - by either acidic or enzymatic way. Enzymatic hydrolysis has an advantage in certain aspects - that the process and resultant saccharid composition can be controlled more easily. The purpose of this thesis was to observe the effect of several kinds amylotic enzymes on different kinds of starch. The speed of liquefaction for wheat B starch is higher especially in first minutes, later the growth of of DE (dextrose equivalent) is not that rapid. Other starches have similar growth curve of DE. The saccharifying amylase hydrolysed potato starch the most, where the biggest growth of DE occured, but also glucose, maltose and maltotriose. amylase hydrolysed corn and potato starches to glucose, with wheat A and B starches were produced mainly maltose and secondarily maltotriose. Glucoamylase broke all starches down to glucose. Pullulanase hydrolyzed potato starch the most and wheat B starch the least. From the gathered results can be seen, that achieving optimal results with enzymatic hyd-rolysis depends on both starch kind and enzyme choice.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 41937
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-18


Files in this item

Files Size Format View Description
smiešková_2016_dp.pdf 1.824Mb PDF View/Open None
smiešková_2016_op.pdf 697.2Kb PDF View/Open None
smiešková_2016_vp.pdf 494.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account