Možnosti čerpání finančních prostředků města Valašské Meziříčí v programovacím období 2007-2013 se zaměřením na OP Životní prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti čerpání finančních prostředků města Valašské Meziříčí v programovacím období 2007-2013 se zaměřením na OP Životní prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří cs
dc.contributor.author Únarová, Miroslava cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:31:08Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:15Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3764
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce jsou Možnosti čerpání finančních prostředků města Valašské Meziříčí v programovacích období 2007 - 2013 se zaměření na Operační program životní prostředí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám legislativním rámcem regionální politiky a představuji strukturální fondy Evropské unie. V praktické části jsem zpracovala celkový profil území, včetně popisu jednotlivých složek. Současný stav území a souvisejících aspektů je zhodnocen ve SWOT analýze. Na základě zpracované analýzy jsou navrženy jednotlivé strategické cíle rozvoje, včetně prioritních os, opatření a katalogu projektů. Cílem práce je zlepšení současného stavu území města Valašské Meziříčí z hlediska život-ního prostředí s využitím finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. cs
dc.format 78 s., 7 s.příloh cs
dc.format.extent 1002436 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2009 cs
dc.subject region cs
dc.subject regionální politika cs
dc.subject strukturální fondy cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategie cs
dc.subject strategické vize a cíle cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject region en
dc.subject regional policy en
dc.subject structural funds en
dc.subject socioeconomic analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategy en
dc.subject strategic vision and purposes en
dc.subject catalogue of projects en
dc.title Možnosti čerpání finančních prostředků města Valašské Meziříčí v programovacím období 2007-2013 se zaměřením na OP Životní prostředí cs
dc.title.alternative Chances for Pumping Financial Substances of Valašské Meziříčí in Programming Period 2007 - 2013 with Sight on the Operating Programme Environmental en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Štěpančíková, Zuzana cs
dc.date.accepted 2007-06-11 cs
dc.description.abstract-translated A theme of my this dissertation work they are Chances for Pumping Financial Substances of Valašské Meziříčí in Programming Period 2007 - 2013 with Sight on the Operating Pro-gramme Environmental. The thesis divides into theoretical part and practical part. I deal with legislative frame of regional policy and I introduce structural funds of European Union in the theoretical part. In the practical part I worked up a general profile this area, including a descreption of sin-gle folders. Present status of this area and coherent aspect is valuationed in SWOT analy-ses. Pursuant to worked analyses there are designed in singles strategical purposes for de-velopment, including preferences axes, actiones and a calalogue of projects. The main aim of my work is a improvement present status of urban area Valašské Meziříčí out of a viewpoint of environmental along improvement financial substances from structu-ral funds of European Union. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5744
dc.date.assigned 2007-03-12 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
únarová_2007_bp.pdfBlocked 978.9Kb PDF View/Open
únarová_2007_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
únarová_2007_op.doc 60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account