Programová pomůcka pro seznámení se s kriterii stability

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Programová pomůcka pro seznámení se s kriterii stability

Show simple item record

dc.contributor.advisor Perůtka, Karel cs
dc.contributor.author Blaha, František cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:33:19Z
dc.date.available 2010-07-15T04:33:19Z
dc.date.issued 2007-05-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3772
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá kritérii stability. V první části práce jsou popsána jednotlivá kritéria stability a ke každému naznačen teoretický postup výpočtu daného kritéria. Dále je popsán program Matlab, který slouží jako pomůcka pro výpočet vybraných kritérií. Následující část práce se zabývá tvorbou webových stránek. Obsahem těchto webových stránkách je kompletní popis kritérií s ukázkami výpočtů. cs
dc.format 43 s., 4 s. příloh cs
dc.format.extent 555946 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject stability criteria en
dc.subject Matlab en
dc.subject kritéria stability cs
dc.subject Matlab cs
dc.title Programová pomůcka pro seznámení se s kriterii stability cs
dc.title.alternative Software support for being acquainted with stability criteria en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pekař, Libor cs
dc.date.accepted 2007-06-07 cs
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with the stability criteria. In the first part of thesis, there is given the description of the chosen stability criteria, which is supplemented by theoretical examples of computation for every stability criterion. Furthermore, the description of Matlab software is provided. This software was used to compute the chosen criteria. In the next part of the thesis, there is the description of web pages creation. These web pages completely describe the stability criteria with the sample examples of computation. en
dc.description.department Ústav řízení procesů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/96 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatizace a řídicí technika cs
dc.thesis.degree-discipline Automation and process control en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemical and process engineering en
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cs
dc.identifier.stag 1323
dc.date.assigned 2007-02-13 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
blaha_2007_bp.pdf 542.9Kb PDF View/Open
blaha_2007_vp.doc 297.5Kb Microsoft Word View/Open
blaha_2007_op.tif 96.99Kb TIFF image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account