Racionalizace procesu dokončovacích operací ve společnosti Thermacut, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Racionalizace procesu dokončovacích operací ve společnosti Thermacut, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dombeková, Barbora
dc.contributor.author Slováčková, Barbora
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:50Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:50Z
dc.date.issued 2016-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37956
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je racionalizace procesu dokončovacích operací ve společnosti Thermacut, s. r. o. Jejím cílem je analyzovat a identifikovat stávající problémové oblasti v procesu a následně navrhnout řešení pro jejich eliminaci. Teoretickou část tvoří literární rešerše, která popisuje oblast průmyslového inženýrství a pojmy, které jsou s ní spojené, a která poskytuje východiska pro praktickou část. Praktická část se zabývá analýzou společnosti a jejího procesu dokončovacích operací. Identifikované nedostatky vyplývající z analytické části poté slouží jako podklad pro projektovou část, ve které jsou navržena a definována opatření, která problémové oblasti odstraní či redukují. V závěru práce je poté zhodnocen celkový přínos a náklady projektu.
dc.format 112 s. (150 000 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject racionalizace cs
dc.subject průmyslové inženýrství cs
dc.subject lean cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject zlepšování procesů cs
dc.subject VSM cs
dc.subject počítačová simulace cs
dc.subject rationalization en
dc.subject industry engineering en
dc.subject lean en
dc.subject waste en
dc.subject improvement of processes en
dc.subject VSM en
dc.subject computer simulation en
dc.title Racionalizace procesu dokončovacích operací ve společnosti Thermacut, s.r.o.
dc.title.alternative Project of Racionalization of Finishing Operations Process in Thermacut Ltd
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dlabač, Jaroslav
dc.date.accepted 2016-05-24
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with the rationalization of process of finishing operations in the Thermacut, Ldt. Its aim is to analyze and identify the current problem (areas) in the process and subsequently to propose solutions for their elimination. The theoretical part consists of a literature research, which describes the area of industrial engineering and terms that are associated with it, and which provides the base for the practical part. The practical part analyzes the company and its process of finishing operations. Identified problems resulting from the analytical part then serve as a background for the project part, in which measures that remove and reduce those problems are designed and defined. In the conclusion the overall benefits and costs of the project are evaluated.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 42764
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
slováčková_2016_dp.pdf 4.284Mb PDF View/Open None
slováčková_2016_op.pdf 778.8Kb PDF View/Open None
slováčková_2016_vp.docx 27.27Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account