Vliv osobní zodpovědnosti zaměstnance na funkci integrovaného systému zabezpečení objektu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv osobní zodpovědnosti zaměstnance na funkci integrovaného systému zabezpečení objektu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drga, Rudolf
dc.contributor.author Tomšů, David
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:43:19Z
dc.date.available 2016-11-28T11:43:19Z
dc.date.issued 2016-02-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38343
dc.description.abstract V této diplomové práci chci čtenáře seznámit s problematikou vlivu osobní zodpovědnosti zaměstnance na funkci integrovaného systému zabezpečení objektu. Teoretická část práce se věnuje popisu základních systémů zabezpečení objektů, jako jsou EPS, PZTS, ACS a CCTV. Jednotlivé systémy zabezpečení jsou popsány obecně, a následně také z pohledu negativního vlivu uživatele na funkčnost systému. Samostatná kapitola je věnována integrovaným zabezpečovacím systémům. Zde je kladen důraz na případné problémy integrace. V praktické části se věnuji řešení konkrétního problému, který spočívá v neprovedení aktivace PZTS zaměstnancem při odchodu ze zaměstnání, kdy firma zůstává nezabezpečena. V práci je navrženo a popsáno konkrétní řešení problému. Modelové situace vyplývající z chování zaměstnance jsou podrobně popsány a řešeny. Práce je doplněna algoritmy chování zaměstnance v systému
dc.format 73 s. (76 700 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Základní bezpečnostní systémy cs
dc.subject integrovaný bezpečnostní systém cs
dc.subject přístupový systém cs
dc.subject docházkový systém cs
dc.subject aktivace PZTS cs
dc.subject bezpečnost systému cs
dc.subject Basic safety systems en
dc.subject integrated safety system en
dc.subject access control system en
dc.subject entry system en
dc.subject PZTS activation en
dc.subject system's safety en
dc.title Vliv osobní zodpovědnosti zaměstnance na funkci integrovaného systému zabezpečení objektu
dc.title.alternative The Influence of Employees´ Personal Responsibility on the Functioning of a Site Integrated Security System
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pšeja, Lukáš
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated The Thesis focuses on the issues concerned with the impact of personal responsibility of employees on the functioning of the Integrated Safety System at a workplace. The theoretical part describes basic safety systems in company buildings, such as Fire Detection and Fire Alarm System (FDAS), Intruder and Hold-up Alarm System (I&HAS), Access Control System (ACS) and Close Circuit Television (CCTV). Each individual system is described in general, followed by the user's negative impact point of view on the functioning of the system. A separate section is dedicated to Integrated Safety Systems alone, in which possible problems of integration are emphasised. In the practical part of the section I focus on a concrete issue, which stems from not activating I&HAS by an employee when leaving a workplace, resulting in the company being unprotected. The Thesis then proposes and describes a concrete solution of the issue. It also details and solves model situations which arise from such behaviour of an employee. The Thesis is accompanied by employee's behaviour algorithms in the system
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 43437
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-02


Files in this item

Files Size Format View Description
tomšů_2016_dp.pdf 1.953Mb PDF View/Open None
tomšů_2016_op.pdf 601.1Kb PDF View/Open None
tomšů_2016_vp.pdf 182.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account