Projekt využití operativního controllingu pro efektivní řízení firmy ABC s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt využití operativního controllingu pro efektivní řízení firmy ABC s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr
dc.contributor.author Mikešová, Jana
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:13Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:13Z
dc.date.issued 2016-04-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38570
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá využitím nástrojů operativního controllingu pro efektivní řízení firmy ABC. První, teoretická část, vysvětluje definici controllingu, jeho cíle, metody, úkoly a rozdělení controllingu na strategický a operativní controlling a hlavní nástroje obou kategorií controllingu. Druhá, praktická část, analyzuje současný stav využití controllingových nástrojů pro operativní řízení podniku ABC. V projektové části jsou na základě výsledků analýzy vybrány nástroje operativního controllingu k efektivnímu řízení podniku ABC. Jsou zde řešeny operativní rozpočty podniku a jeho dílčích částí, kritéria ziskovosti podle zákazníků a návrh na implementaci samostatného controllingového oddělení do organizační struktury podniku. Na závěr projektové části je provedeno zhodnocení ekonomické a časové náročnosti a rizika a přínosy projektu.
dc.format 90
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Controlling cs
dc.subject metody controllingu cs
dc.subject cíle controllingu cs
dc.subject strategický controlling cs
dc.subject operativní controlling cs
dc.subject controlling rozpočtu cs
dc.subject controlling odchylek cs
dc.subject controlling ziskovosti odběratelů cs
dc.subject Controlling en
dc.subject controlling methods en
dc.subject controlling goals en
dc.subject strategic controlling en
dc.subject operative controlling en
dc.subject budget controlling en
dc.subject controlling of deviations en
dc.subject controlling of customers profitability en
dc.title Projekt využití operativního controllingu pro efektivní řízení firmy ABC s.r.o.
dc.title.alternative The Project of Operational Controlling Use for Effective Management of Company ABC s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mahdal, Václav
dc.date.accepted 2016-05-26
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the use of operative contolling tools for effective management of the company ABC. The first theoretical part explains the definition of controlling, its aims, methods, tasks and division of controlling on strategic and operational controlling and the main controlling instruments of both categories. The second practical part analyzes the current usage status of the controlling tools for operative management of the company ABC. On the basis of analysis results, the tools of operative controlling for effective ma-nagement of company ABC were choosen in project part. There are solved operational budgets of the company and its individual parts, criteria of profitability according to the customers and suggestion for implementation of independent controlling department in the organizational structure of the company. At the conclusion of the project part there is assessment of economic and time-consuming demands and the risks and benefits of the project.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 38960
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
mikešová_2016_dp.pdf 1.660Mb PDF View/Open None
mikešová_2016_op.pdf 606.5Kb PDF View/Open None
mikešová_2016_vp.docx 29.65Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account