Sociální inženýrství v průmyslu komerční bezpečnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální inženýrství v průmyslu komerční bezpečnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapková, Dora
dc.contributor.author Polášek, Adam
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:17Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:17Z
dc.date.issued 2016-02-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38609
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřená na problematiku sociálního inženýrství v průmyslu komerční bezpečnosti, objasnění základních pojmů spojených se sociálním inženýrstvím a využití so-ciálního inženýrství v průmyslu komerční bezpečnosti. Teoretická část je zaměřena na ne-verbální komunikaci, která je úzce spjata se sociálním inženýrstvím. Jsou zde objasněny základní pojmy týkající se neverbální komunikace, dále projevy neverbální komunikace a emocí. Praktická část se zaměřuje na zhotovení sociálního experimentu. Cílem sociálního experimentu bylo zjistit, do jaké míry jsou lidé schopni prozradit citlivé informace pro-střednictvím dotazníků.
dc.format 101 s. (92 546 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální inženýrství cs
dc.subject metody sociálního inženýrství cs
dc.subject experiment cs
dc.subject neverbální komunikace cs
dc.subject Ekman cs
dc.subject Social engineering en
dc.subject methods of social engineering en
dc.subject experiment en
dc.subject nonverbal communication en
dc.subject Ekman en
dc.title Sociální inženýrství v průmyslu komerční bezpečnosti
dc.title.alternative Social Engineering in the Commercial Security Industry
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hromada, Martin
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the issue of social engineering in the commercial security industry, the clarification of the basic terms related to social engineering and the using of social engineering in the commercial security industry. The theoretical part is focused on non-verbal communication, which is closely associated with social engineering. The basic concepts relating to non-verbal communication, nonverbal communication, speech and emotions are explained there. The practical part is focused on making a social experiment. The aim of the social experiment was to determine if the people are able to disclose sensi-tive information via questionnaires and to what extent.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 44084
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-26
local.subject dotazníky cs
local.subject ochrana osobních údajů cs
local.subject questionnaires en
local.subject personal data protection en


Files in this item

Files Size Format View Description
polášek_2016_dp.pdf 2.005Mb PDF View/Open None
polášek_2016_op.pdf 150.8Kb PDF View/Open None
polášek_2016_vp.pdf 150.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account