Produkce biogenních aminů bakteriemi v mléce o různé tučnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Produkce biogenních aminů bakteriemi v mléce o různé tučnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňková, Leona
dc.contributor.author Staňková, Kristýna
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:20Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:20Z
dc.date.issued 2016-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38625
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá stanovením obsahu biogenních aminů v mléce o různé tučnosti. Teoretická část je věnována charakteristice biogenních aminů a mikroorganismů s dekarboxylázovou aktivitou, dále stanovení biogenních aminů a popisu mléka. V praktické části byl v mléce v podmínkách in vitro sledován vliv několika faktorů (mléko o různé tučnosti bez úpravy a mléko s přídavkem aminokyselin, teplota a doba kultivace) působících na produkci 8 biogenních aminů (tryptaminu, fenyletylaminu, putrescinu, kadaverinu, histaminu, tyraminu, sperminu a spermidinu) testovanými kmeny bakterií. Vyprodukované biogenní aminy byly stanoveny pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV/VIS detekcí po předkolonové derivatizaci dansylchloridem. Všechny testované kmeny produkovaly putrescin a tyramin. Koncentrace dalších biogenních aminů se u jednotlivých kmenů lišila. Nejvyšší produkci biogenních aminů, s obsahem 97 mg/l prokázal v mléce plnotučném bez aminokyselin Staphylococcus thermolyticus DEPE22. Nejvyšší dekarboxylázová aktivita v mléce s přídavkem aminokyselin byla stanovena u Enterococcus faecalis CCM2665, u kterého byla detekována suma biogenních aminů 2728 mg/l, a to taktéž v mléce plnotučném. Lactobacillus curvatus AI-11 vykazoval nejnižší dekarboxylázovou aktivitu v mléce nízkotučném, zde hodnota vyprodukovaných biogenních aminů dosáhla pouze 3 mg/l. Nejnižší detekované množství biogenních aminů v mléce s přídavkem AMK, a to 21 mg/l, bylo dosaženo kmenem Lactobacillus curvatus T2 v mléce nízkotučném.
dc.format 108 s. (230 917)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject biogenní aminy cs
dc.subject dekarboxylázová aktivita cs
dc.subject bakterie cs
dc.subject mléko cs
dc.subject vysokoúčinná kapalinová chromatografie cs
dc.subject biogenic amines decarboxylase activity en
dc.subject bacteria en
dc.subject milk en
dc.subject high-performance liquid chromatography en
dc.title Produkce biogenních aminů bakteriemi v mléce o různé tučnosti
dc.title.alternative Bacterial Production of Biogenic Amines in Milk with Different Fat Content
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pleva, Pavel
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the determination of biogenic amines in the milk of various fatness. The theoretical part is devoted to the characteristics of biogenic amines and microorganisms with decarboxylase activity, the determination of biogenic amines and description of milk. The practical part of the milk in vitro is influenced of several factors (milk with different fat content without modification and milk with added amino acids, temperature and duration of culturing) acting on the output 8 of biogenic amines (tryptamine, phenylethylamine, putrescine, cadaverine, histamine, tyramine, spermine and spermidine) tested strains. Biogenic amines produced were determined by high performance liquid chromatography with UV/VIS detection after precolumn derivatization with dansyl chloride. All test strains produced putrescine and tyramine. Concentrations of other biogenic amines for individual strains was different. Highest producing biogenic amines, was containing 97 mg/l, it was showed in the full-fat milk without AA by Staphylococcus thermolyticus DEPE22. Highest decarboxylase activity in milk with the addition aminoacids was determined by Enterococcus faecalis CCM2665 in which the detected amount of biogenic amines was 2728 mg/l, in the full-fat milk also. Lactobacillus curvatus AI-11 showed the lowest decarboxylase activity in the low-fat milk. The value of biogenic amines reached only 3 mg/l. The lowest detected amount of biogenic amines in the low-milk with the addition of AA was 21 mg/l achieved strain by Lactobacillus curvatus T2 in the low-fat milk.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 39410
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
staňková_2016_dp.pdf 4.670Mb PDF View/Open None
staňková_2016_op.pdf 436.4Kb PDF View/Open None
staňková_2016_vp.pdf 547.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account