Informační systém studijního oddělení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informační systém studijního oddělení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vojtěšek, Jiří
dc.contributor.author Chytílek, Lukáš
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:39Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:39Z
dc.date.issued 2016-02-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38800
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je vytvoření informačního systému jako webové aplikace pro studenty, který bude informovat o situacích a postupech, které musí studenti udělat, když si vyřizují studijní záležitosti. Systém bude otevřený a bude do něj možné přidávat další položky. Při řešení bakalářské práce bylo použito jazyků HTML, PHP, CSS a MySQL, techniky ORM a CRUD operací. Informační systém byl testován nástroji proti útokům Cross Site Scripting, SQL injection a dalších. V práci jsem vytvořil systém, který je složený ze dvou částí, frontend, který je viditelný pro návštěvníka webové aplikace a backend, kte-rý slouží pro administraci. Přínosem této práce je zobrazit důležité předpisy a informace pro studenty na webové stránce.
dc.format 50
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Informační systém cs
dc.subject HTML cs
dc.subject CSS cs
dc.subject PHP cs
dc.subject MySQL cs
dc.subject ORM cs
dc.subject CRUD cs
dc.subject FAI cs
dc.subject Information system en
dc.subject HTML en
dc.subject CSS en
dc.subject PHP en
dc.subject MySQL en
dc.subject ORM en
dc.subject CRUD en
dc.subject FAI en
dc.title Informační systém studijního oddělení
dc.title.alternative An Information System for the Student Affairs Department
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sysala, Tomáš
dc.date.accepted 2016-06-10
dc.description.abstract-translated Purpose of this bachelor thesis is creating of informations system as a web application for students, which will inform about situations and procedures which must students do when they have to deal with academic issues. System will be opened and it will be possible to add new items. For solving this work were used HTML, PHP, CSS and MySQL lan-guages, ORM techniques and CRUD operations. Information system was tested by tools like Cross Site Scripting, SQL injection etc. In this work I created a system, which is cre-ated from 2 parts. Frontend, which is visivle for visitor of web application and backend, which is used for administration. Benefit of this work is to view important reagulations and informations for students on web page.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 43937
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-27


Files in this item

Files Size Format View Description
chytílek_2016_dp.zip 3.912Mb Unknown View/Open None
chytílek_2016_op.doc 288Kb Unknown View/Open None
chytílek_2016_vp.pdf 177.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account