Stanovení vybraných sacharidů v mléčných systémech

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stanovení vybraných sacharidů v mléčných systémech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bubelová, Zuzana
dc.contributor.author Neduchal, František
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:39Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:39Z
dc.date.issued 2016-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38809
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou stanovení sacharidů v mléku a tekutých mléčných výrobcích (smetana, mléčné nápoje, kysané mléčné výrobky, bezlaktózové vý-robky) a jejich charakteristikou. Přesněji je zaměřena na identifikaci mono- a oligosacharidů analytickou metodou HPLC-RI. Hlavním cílem bylo navržení, optimalizace a validace metodiky. Dalším cílem pak bylo stanovení mono- a oligosacharidů v mléku a tekutých mléčných výrobcích běžně dostupných v tržní síti. Pro přípravu vzorku bylo použito čiření Carrezovými činidly. Vlastní chromatografické stanovení sacharidů probíhalo při použití 70% acetonitrilu ve vodě jako mobilní fáze (s průtokem 1,4 ml.min-1). Navržená metodika se ukázala být vhodná pro stanovení mono- a oligosacharidů v mléce a mléčných výrobcích. Analyzované obsahy se příliš nelišily od údajů uvedených na obalech výrobků.
dc.format 62 s. (73 076 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mléko cs
dc.subject tekuté mléčné výrobky cs
dc.subject laktóza cs
dc.subject sacharidy cs
dc.subject HPLC-RI cs
dc.subject milk en
dc.subject liquid dairy products en
dc.subject lactose en
dc.subject carbohydrates en
dc.subject HPLC-RI en
dc.title Stanovení vybraných sacharidů v mléčných systémech
dc.title.alternative Determination of Selected Carbohydrates in Milk Systems
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Buňka, František
dc.date.accepted 2016-05-31
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the determination of carbohydrates in milk and liquid dairy products (cream, milk drinks, fermented dairy products, lactose-free dairy products) and their char-acteristics. Specifically, it is focused on the identification of mono- and oligosaccharides using analytical method HPLC-RI. The main aim of the theis was to design, optimize and validate methodology. Another goal of this work was to determine the mono- and oligo-saccharides in milk and liquid dairy products commonly available in the market network. Carrez clarification agents were used for the sample preparation. 70% acetonitrile in water as the mobile phase (with a flow rate of 1,4 ml.min-1) was used for the chromatographic determination of carbohydrates. The proposed methodology was proven to be suitable for the determination of mono- and oligosaccharides in milk and dairy products. Analyzed contents were not much different from those indicated on the product packaging.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 37809
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
neduchal_2016_dp.pdf 1.535Mb PDF View/Open None
neduchal_2016_op.pdf 510.7Kb PDF View/Open None
neduchal_2016_vp.pdf 505.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account