Marketingová komunikace společnosti LINEA NIVNICE, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingová komunikace společnosti LINEA NIVNICE, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef cs
dc.contributor.author Janošík, Daniel cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T05:25:56Z
dc.date.available 2010-07-15T05:25:56Z
dc.date.issued 2007-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3884
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti LINEA NIVNICE, a.s., která patří na špici mezi výrobci nápojů v České republice. V první části práce jsou zpracovány teoretické poznatky o marketingové komunikaci a její důležitosti pro podniky v dnešním prostředí. Druhá část práce je zaměřena na konkrétní společnost LINEA NIVNICE, a.s., její výrobní sortiment, nejvýznamnější odběratele a dále je rozpracovaná analýza vnitřní marketingové komunikace této společnosti. Podkladem pro analýzu byl sběr dat na základě dotazníkového šetření. Výběrovým souborem byli pracovníci LINEA NIVNICE, a.s. Cílem analýzy bylo zjistit stav současné marketingové komunikace, nedostatky a možnosti pro její zlepšení. Na základě výsledků analýzy jsem vypracoval návrh směřující k zefektivnění vnitřní marketingové komunikace v dané společnosti. cs
dc.format 89 s., 14 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 4196741 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject reklama cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject public relations cs
dc.subject direct marketing cs
dc.subject podniková identita cs
dc.subject podniková kultura cs
dc.subject podnikový image cs
dc.subject communication en
dc.subject marketing communication en
dc.subject advertisement en
dc.subject sales promotions en
dc.subject public relations en
dc.subject direct marketing en
dc.subject company identity en
dc.subject company culture en
dc.subject company image en
dc.title Marketingová komunikace společnosti LINEA NIVNICE, a.s. cs
dc.title.alternative Marketing communication in LINEA NIVNICE, joint-stock company. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ambros, Petr cs
dc.date.accepted 2007-06-04 cs
dc.description.abstract-translated This dissertation is dealing with marketing communication in LINEA NIVNICE, joint-stock company, which belongs among the best producer of beverages in Czech Republic. In the first part of the dissertation are elaborated theoretical findings about marketing communication and its importance for companies in present setting. The second part is focused on particular company LINEA NIVNICE, joint-stock company, its production range of goods, the most significant customers and hereafter is an elaborated analysis of internal marketing communication in this company. Source materials were gathered on the basis of questionnaires. Employees of LINEA NIVNICE, joint-stock company, were used as a selective group. Tagret of this analysis was to find out the state of present marketing communication, drawbacks and options for the improvement. I have processed, according to these analysis results, a suggestion leading to reenginnering of internal marketing communication in the company. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6437
dc.date.assigned 2007-03-09 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
janošík_2007_dp.pdfBlocked 4.002Mb PDF View/Open
janošík_2007_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
janošík_2007_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account