Využití asistivních technologií v oblasti sociálních služeb

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití asistivních technologií v oblasti sociálních služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drga, Rudolf
dc.contributor.author Frýdl, Miroslav
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:45Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:45Z
dc.date.issued 2016-02-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38881
dc.description.abstract Úvod bakalářské práce je věnován oboru sociálních služeb a jejich financování ve vztahu komerční bezpečnosti. Dále se zabývá analýzou činností asistivních služeb v České republice a současným stavem těchto systémů. Teoreticky jsou rozebrány vhodné objekty pro realizaci telefonních komunikátorů, která spadají pod asistivní technologie. Hlavní částí práce se dá nazývat praktická část, ve které popisujeme návrh vlastního asistivního systému, tvořeného pomocí telefonní ústředny. Popsána je i realizace daného systému. Závěr je plně zaměřen na následující vývoj těchto systémů ve spolupráci s PKB.
dc.format 85 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální služby cs
dc.subject asistivní technologie cs
dc.subject asistivní systém cs
dc.subject telefonní ústředna cs
dc.subject digitální komuni-kátor cs
dc.subject SOS tlačítko cs
dc.subject social services en
dc.subject assistive technology en
dc.subject assistive system en
dc.subject PBX en
dc.subject digital en
dc.subject communicator en
dc.subject SOS button en
dc.title Využití asistivních technologií v oblasti sociálních služeb
dc.title.alternative The Use of Assistive Technologies in the Social Services Sector
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Štefka, Vladislav
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated Introduction of the bachelor thesis is focusing on social services and their financing in or-der to commercial security. Further it analyze the activities of assistive services in the Czech Republic and current state of these systems. Theoretically thesis analyzes suitable objects for implementation of telephone dialer which belongs to assistive technology. Main part describes design of the assistive system itself, formed via telephone exchange. Implementation of the system is described as well. Conclusion is fully focused on the next evolution of these system in cooperation with PKB.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 44043
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-20
local.subject asistenční technologie cs
local.subject telefonická komunikace cs
local.subject pobočkové telefonní ústředny cs
local.subject telephone communication en
local.subject branch telephone exchange en


Files in this item

Files Size Format View Description
frýdl_2016_dp.pdf 3.703Mb PDF View/Open None
frýdl_2016_op.pdf 149.0Kb PDF View/Open None
frýdl_2016_vp.pdf 148.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account