Aplikace poplachových bezpečnostních a tísňových systémů s využitím video verifikace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Aplikace poplachových bezpečnostních a tísňových systémů s využitím video verifikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ševčík, Jiří
dc.contributor.author Chmela, Lukáš
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:46Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:46Z
dc.date.issued 2016-02-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38889
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje návrh poplachového systému s funkcí videoverifikace. Teoretická část bakalářské práce popisuje jednotlivé bezpečnostní systémy používané pro zabezpečení majetku, života a zdraví osob. Uvádí legislativní rámec dotýkající se dané oblasti a popisuje metodiku návrhu poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a dohledového videosystému pro použití v bezpečnostních aplikacích. Praktická část je zaměřená na návrh poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a dohledového videosystému pro objekt řetězce maloobchodních prodejen, realizací tohoto systému a připojení na dohledové poplachové a přijímací centrum. Uvádí, jakým způsobem byly oba systémy propojeny a jak je využívána služba videoverifikace.
dc.format 77 s. (97 000 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Poplachový systém cs
dc.subject videoverifikace cs
dc.subject dohledový videosystém cs
dc.subject bezpečnostní posouzení cs
dc.subject systémové požadavky cs
dc.subject Alarm systém en
dc.subject Video Verification en
dc.subject Surveillance Video Systém en
dc.subject Safety Assessments en
dc.subject Systém Requirements en
dc.title Aplikace poplachových bezpečnostních a tísňových systémů s využitím video verifikace
dc.title.alternative Intruder and Hold Up Alarm System Application with Video Verification
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sulovská, Kateřina
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis describes the design of the alarm system with video verification function. The theoretical part describes the safety systems used for security of property, life and health. Presents legislative framework affecting the area and describes the methodology for design of Intruder and Hold Up Alarm System and surveillance video system for use in security applications. The practical part is focused on design of Intruder and Hold Up Alarm System and video surveillance system for building a chain of retail stores, the implementation of the system and connection to Monitoring and alarm receiving centre. It indicates how both systems are connected and how video verification sevice is used.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 44055
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-05-25
local.subject videozáznamy cs
local.subject zpracování obrazu cs
local.subject Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy cs
local.subject maloobchod cs
local.subject video recordings en
local.subject image processing en
local.subject Alarm security and emergency systems en
local.subject retail en


Files in this item

Files Size Format View Description
chmela_2016_dp.pdf 2.984Mb PDF View/Open None
chmela_2016_op.pdf 153.9Kb PDF View/Open None
chmela_2016_vp.pdf 651.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account