Vodní mikroelektrárny a možnosti jejich využití

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vodní mikroelektrárny a možnosti jejich využití

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macků, Lubomír
dc.contributor.author Kamarytová, Martina
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:46Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:46Z
dc.date.issued 2016-02-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38892
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá tématem vodní mikroelektrárny a možnosti jejich využití. V teoretické části jsou popsány vodní toky v České republice. Dále se zaměřuje na malé vodní toky a malé vodní elektrárny na nich ležící. Jsou zde vypsány matematické a fyzikální vztahy související s vodními elektrárnami. Poslední část teoretické části se zaměřuje na technické řešení vhodné pro malé vodní toky. Praktická část se zabývá průzkumem trhu s malými vodními elektrárnami v České republice a ve světě. V závěru práce je popsán návrh vodní elektrárny a jeho finanční stránka.
dc.format 87 s. (69 419)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vodní mikroelektrárny cs
dc.subject typy vodních toků cs
dc.subject vodní turbíny cs
dc.subject DVE 120 cs
dc.subject návrh projektu cs
dc.subject finanční náklady cs
dc.subject Micro hydroelectric power plants en
dc.subject types of water course en
dc.subject water turbines en
dc.subject DVE 120 en
dc.subject project draft en
dc.subject financial expenses en
dc.title Vodní mikroelektrárny a možnosti jejich využití
dc.title.alternative Micro Hydroelectric Power Plants and their Potential Uses
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gazdoš, František
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the topic of micro hydroelectric power plants and their potential use. The theoretical part describes the watercourses in Czech Republic. It also focuses on small streams and small hydroelectric power plants lying on them. Listed are mathematical and physical formulas related to hydroelectric power. The last part of the theoretical part focuses on the technical solutions suitable for small streams. The practical part researches the market with small hydropower plants in Czech Republic and around the world. In the final part the design of hydroelectric power plant and its financing is described.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 44058
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-25
local.subject malé vodní elektrárny cs
local.subject small hydroelectric power plants en


Files in this item

Files Size Format View Description
kamarytová_2016_dp.pdf 2.904Mb PDF View/Open None
kamarytová_2016_op.pdf 153.9Kb PDF View/Open None
kamarytová_2016_vp.pdf 102.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account