Výcvik právního minima pro pracovníky průmyslu komerční bezpečnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výcvik právního minima pro pracovníky průmyslu komerční bezpečnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapková, Dora
dc.contributor.author Ondrůšek, Martin
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:48Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:48Z
dc.date.issued 2016-02-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38907
dc.description.abstract Bakalářská práce obeznamuje s problematikou právních aspektů jako důležitou součástí výkonu jednotlivých povolání v průmyslu komerční ezpečnosti. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje dílčí profese, stručný obsah jejich náplní a nejčastější rizikové situace, se kterými se tyto profese setkávají. Následně nejdůležitější částí je úprava právního rámce, který by měl každý zaměstnanec mít na zřeteli. V praktické části byly vytvořeny fiktivní společnosti (Švestka a Trezor) a prostřednictvím nich došlo k popsání jednotlivých modelových situací, se kterými se pracovníci společností nejčastěji setkávají při výkonu svých profesí.
dc.format 74 s. (13 872)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject průmysl komerční bezpečnosti cs
dc.subject nutná obrana cs
dc.subject krajní nouze cs
dc.subject zadržení cs
dc.subject metodika cs
dc.subject právní minimum cs
dc.subject commercial security industry en
dc.subject necessary defense en
dc.subject destitution en
dc.subject detention en
dc.subject methodology en
dc.subject legal minimum en
dc.title Výcvik právního minima pro pracovníky průmyslu komerční bezpečnosti
dc.title.alternative Legal Minimum Training for Commercial Security Industry Staff
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maláník, Zdeněk
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis disseminate the legal aspects of the issue as an important part of the exercise of the various professions in the commercial security industry. The work is divided into theoretical and practical. The theoretical part describes the partial professions, a brief s ynopsis of their contents and the most common risk situations to which these professions face. Consequently, the most important part is to regulate the legal framework that would give each employee to keep in mind.In the practical part were created fictitious ompanies (Švestka and Trezor) and through which there was a description of each model situations with which company employees often encounter Safe, in the exercise of their profession.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 44075
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-26
local.subject právní aspekty cs
local.subject legal aspects en


Files in this item

Files Size Format View Description
ondrůšek_2016_dp.pdf 1.861Mb PDF View/Open None
ondrůšek_2016_op.pdf 240.9Kb PDF View/Open None
ondrůšek_2016_vp.pdf 151.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account