Zabezpečení sklepních prostor

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zabezpečení sklepních prostor

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gazdoš, František
dc.contributor.author Pivarč, Michal
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:49Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:49Z
dc.date.issued 2016-02-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38912
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o zabezpečeni sklepních prostor. V teoretické části je pojedná-váno o trendech sklepního zabezpečení, statistikami vloupání a jednotlivými druhy ochran-ných systémů, konkrétně zejména mechanickými a elektronickými. Jsou zde popsány jed-notlivé prvky každého druhu zábranného systému. Praktická část se zabývá bezpečnostní analýzou a návrhem projektu konkrétních sklepních prostor, kde je řešeno zabezpečení po-mocí zmíněných bezpečnostních systémů. Projekt je zpracován v několika ekonomických rozvahách.
dc.format 80
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sklepní prostory cs
dc.subject zabezpečení cs
dc.subject rizika cs
dc.subject srovnání cs
dc.subject cellar area en
dc.subject security en
dc.subject risks en
dc.subject comparing en
dc.title Zabezpečení sklepních prostor
dc.title.alternative The Security of Cellar Spaces
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macků, Lubomír
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis is focused on the security of cellar area. The theoretical part discus-ses about trends of cellar security, statistics of robbery and individual types of security sys-tems concretely mechanical and electronic systems. There are described individual elements of security systems. The practical part is focused on design of security system. It contains security analysis and design of individual security systems. Project is made in several eco-nomics variants.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 44081
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2016-05-30
local.subject zabezpečovací technika cs
local.subject ochrana objektu cs
local.subject security technology en
local.subject security of facilities en


Files in this item

Files Size Format View Description
pivarč_2016_dp.pdf 3.000Mb PDF View/Open None
pivarč_2016_op.pdf 108.0Kb PDF View/Open None
pivarč_2016_vp.pdf 148.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account