Problematika prohlídky při zajištění bezpečnosti společenské akce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika prohlídky při zajištění bezpečnosti společenské akce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maláník, Zdeněk
dc.contributor.author Ševčík, Martin
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:50Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:50Z
dc.date.issued 2016-02-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38926
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o problematice bezpečnostní prohlídky prováděnou pracovní-kem průmyslu komerční bezpečnosti. Práce je rozdělena do dvou celků. První část je teore-tická, která rozebírá základní definice spojené s touto problematikou a také analyzuje sa-motnou prohlídku a její typy a pravidla. Dále pojednává o nebezpečích a hrozbách, ke kte-rým může dojít při realizaci prohlídky a také jaké jsou často hledané věci. V praktické části jsou pak uvedeny běžné způsoby prohlídky prováděny na společenských akcích a vyhod-nocuje postup při návrhu standardní organizace členů soukromé bezpečnostní služby a jejich výbavu. Jako hlavní bod navrhuje šablonu správně realizované prohlídky a uvedení příkladu.
dc.format 71 s (80 000 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Společenská akce cs
dc.subject bezpečnostní prohlídka cs
dc.subject soukromá bezpečnostní služba cs
dc.subject zakázaný předmět cs
dc.subject Social event en
dc.subject safety personal inspection en
dc.subject private security service en
dc.subject forbidden object en
dc.title Problematika prohlídky při zajištění bezpečnosti společenské akce
dc.title.alternative The Issues of Personal Inspection While Ensuring the Security of Social Events
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lapková, Dora
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated Thesis discusses the issue of personal inspection carried out by personnel of commercial security industry. The work is divided into two parts. The first part is theoretical, which discusses the basic definitions related to these issues and also analyzes the actual inspection and its types and rules. Also discusses the dangers and threats that may arise during the implementation of inspections and also what are things often looking for. In the practical part are the usual ways of inspections at social events and form a draft standard organization of members of private security service and their equipment too. The main point is a draft of a pattern properly implemented inspections and showing example.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 44105
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-05-26


Files in this item

Files Size Format View Description
ševčík_2016_dp.pdf 5.063Mb PDF View/Open None
ševčík_2016_op.pdf 151.6Kb PDF View/Open None
ševčík_2016_vp.pdf 181.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account