Současný stav řešení krizových situací a následků mimořádných událostí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Současný stav řešení krizových situací a následků mimořádných událostí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sulovská, Kateřina
dc.contributor.author Šrubař, Jan
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:51Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:51Z
dc.date.issued 2016-02-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38927
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá krizovým řízením a následným využitím softwarových nástrojů používaných v případě vzniku krizových situací či mimořádných událostí na úrovni obcí, obcí s rozšířenou působností a krajů. V úvodu práce jsou popsány základní pojmy vztahující se ke krizovému řízení, dále pak softwarové nástroje krizového řízení a jejich využití. Praktická část je zaměřena na zhodnocení skutečného stavu použití softwarových nástrojů při vzniku krizových situací či mimořádných událostí ve vztahu k obcím, obcím s rozšířenou působností a krajů. Zhodnocení bylo provedeno na základě dotazníkového šetření u výše uvedených subjektů.
dc.format 104 (79 400)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject krizová situace cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject krizové řízení cs
dc.subject softwarový nástroj cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject crisis situations en
dc.subject special events en
dc.subject crisis management en
dc.subject software tool en
dc.subject information system en
dc.title Současný stav řešení krizových situací a následků mimořádných událostí
dc.title.alternative The Contemporary State of Resolving Crisis Situations and the Consequences of Emergencies
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rak, Jakub
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated This thesis deals with crisis management and subsequent use of software tools used in case of crisis situations or special events at the level of municipalities, municipalities with extended competence and regions. To start with, the thesis describes the basic concepts related to crisis management, crisis management software tools and their use. The practical part is focused upon an assessment of the actual condition of the use of software tools in case of crisis situations or special events in relation to municipalities, municipalities with extended competence and regions. Evaluation was conducted based on the survey for the above subjects.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 44107
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-05-30
local.subject obce s rozšířenou působností cs
local.subject krizový management cs
local.subject software cs
local.subject municipalities with extended competences en
local.subject software en


Files in this item

Files Size Format View Description
šrubař_2016_dp.pdf 3.879Mb PDF View/Open None
šrubař_2016_op.pdf 151.3Kb PDF View/Open None
šrubař_2016_vp.pdf 149.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account