Magnetické pěny: jejich příprava a charakterizace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Magnetické pěny: jejich příprava a charakterizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plachý, Tomáš
dc.contributor.author Hrabcová, Lucie
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:56Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:56Z
dc.date.issued 2016-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38983
dc.description.abstract Diplomová práce v teoretické části popisuje kaučuky a polyuretany jako matrice pro přípravu magnetoreologických pěn. Následně se zabývá magnetoreologickým efektem, magnetoreologickými materiály a magnetickými vlastnostmi částic. Cílem diplomové práce bylo připravit magnetické pěny, u kterých bude možné kontrolovat jejich reologické parametry (viskoelastické moduly) pomocí vnějšího magnetického pole. V první fázi byl navržen vhodný postup pro přípravu magnetických pěn (tzn. navržení procesních parametrů). Následně byly již připraveny samotné magnetické pěny, kdy jako matrice byl použit ethylen-propylen-dienový kaučuk, do kterého byly přimíchávány nadouvadlo a magnetické částice (karbonylové železo). Byl sledován hlavně vliv vstupních parametrů (koncentrace nadouvadla, koncentrace magnetických částic) na magnetoreologické vlastnosti připravených pěn. Ke sledování struktury připravených systémů bylo použito skenovací elektronové mikroskopie.
dc.format 90 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kaučuk cs
dc.subject ethylen-propylen-dienový kaučuk cs
dc.subject magnetické částice cs
dc.subject karbonylové železo cs
dc.subject reologické vlastnosti cs
dc.subject magnetoreologický efekt cs
dc.subject reometr cs
dc.subject magnetoreologie cs
dc.subject Rubber en
dc.subject ethylene-propylene-dien rubber en
dc.subject magnetic particles en
dc.subject carbonyl iron en
dc.subject rheological properties en
dc.subject magnetorheological effect en
dc.subject rheometer en
dc.subject magnetorheology en
dc.title Magnetické pěny: jejich příprava a charakterizace
dc.title.alternative Magnetic Foams: their Preparation and Characterization
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Stěnička, Martin
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated The diploma thesis in its theoretical part describes rubbers and polyurethanes as matrices for preparation of magnetorheological foams. It further defines magnetorheological effect, magnetorheological systems and magnetic properties of particles. The aim of the thesis is preparation of magnetic foams, whose rheological parameters (viscoelastic modulus) would be controlled by an external magnetic field. In the first phase, a method for the preparation of magnetic foams was proposed. Subsequently magnetic foams were prepared, where ethylene-propylene-dien rubber was use as matrices, to which foaming agent and magnetic particles (carbonyl iron) were added. Mainly, a role of foaming agent and magnetic particles concentration on the magnetorheological effect was observed. Scanning electron microscopy was used to observe the structure of prepared systems.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 44207
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
hrabcová_2016_dp.pdf 4.187Mb PDF View/Open None
hrabcová_2016_op.pdf 431.3Kb PDF View/Open None
hrabcová_2016_vp.docx 75.39Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account