Propagační kampaň pro firmu Fujifilm CZ

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Propagační kampaň pro firmu Fujifilm CZ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina cs
dc.contributor.author Dubová, Lucie cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:31:37Z
dc.date.available 2010-07-15T08:31:37Z
dc.date.issued 2007-04-20 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3898
dc.description.abstract Tématem mé diplomové práce je propagační kampaň pro firmu Fujifilm CZ, ve které se zabývám pojmem tvorby, plánování, realizace a měření propagační kampaně z teoreticého hlediska. Teoretická část obsahuje popis marketingových koncepcí, marketingového mixu a především jsou popsány jednotlivé části tvorby propagační kampaně, její hlavní pro-středky, nástroje a postup realizace zakázky agenturou. V praktické části se zabývám popi-sem firmy a produktu a rozborem propagační kampaně, která proběhla na konci roku 2006, analyzuji prostředky, které k tomu firma Fujifilm CZ zvolila a především jsem se snažila změřit účinnost této komunikace. V projektové části potom navrhuji kampaň, která vychází z poznatku výzkumu a navrhuji, dle mého názoru, efektivnější prostředky komunikace. cs
dc.format 93 s., 23 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3344391 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Propagace cs
dc.subject kampaň cs
dc.subject Fujifilm CZ cs
dc.subject promoakce cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject firma cs
dc.subject pro-dukt cs
dc.subject marketing cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject digitální fotoaparát cs
dc.subject realizace cs
dc.subject měření cs
dc.subject plánování cs
dc.subject cílo-vá skupina cs
dc.subject kreativní cs
dc.subject Promotion en
dc.subject campaign en
dc.subject Fujifilm CZ en
dc.subject promotion en
dc.subject communication en
dc.subject marketing mix en
dc.subject company en
dc.subject product en
dc.subject marketing en
dc.subject budget en
dc.subject research en
dc.subject digital camera en
dc.subject realization en
dc.subject measurement en
dc.subject planning en
dc.subject target group en
dc.subject creative en
dc.title Propagační kampaň pro firmu Fujifilm CZ cs
dc.title.alternative Advertising campaign for Fujifilm company CZ en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bačuvčík, Radim cs
dc.date.accepted 2007-06-05 cs
dc.description.abstract-translated The main subjest of my thesis is advertising campaign for Fujifilm CZ. I deal with con-ception of creativity, planning, realization and advertising campaigm measurement in theo-retical point of view. Theoretical part contains definition of marketing concepts, marketing mix and especially describes component parts of advertising campaign formation in de-tails, its main resoursces, tools and all parts of contract by means of agency. Practical part of my thesis deals with definition of company and its product, and contains even advertising compaign analysis that took place in 2006. There are described resources choosen from Fujifilm CZ and mainly I have tried to measure effectivity of this communi-cation. I set concept of advertising campaign in the project part that is based on research work and I make a suggestion for the most effective instrument of communication. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4896
dc.date.assigned 2007-01-15 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
dubová_2007_dp.pdf 3.189Mb PDF View/Open
dubová_2007_vp.doc 62.5Kb Microsoft Word View/Open
dubová_2007_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account