Optimalizace výnosu portfolia cenných papírů z daňového pohledu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimalizace výnosu portfolia cenných papírů z daňového pohledu

Show full item record

No preview available
Title: Optimalizace výnosu portfolia cenných papírů z daňového pohledu
Author: Ondrčka, Peter
Advisor:
Abstract: Teze disertační práce jsou zaměřeny na oblast teorie výběru portfolia z pohledu optimalizace kapitálových výnosů za použití daňové optimalizace na trhu českých cenných papírů (konkrétně akcií). Svým obsahem a stejně tak i svým objektem zkoumání dává nový pohled na změnu v rozhodování finančního investora s ohledem na novou platnou daňovou legislativu v České republice, tj. na konkrétní podstatnou kvalitativní změnu v prodloužení časového testu při prodeji cenných papírů z předchozích dlouho platných 6 měsíců na 3 roky. Tato problematika je v českém finančním investičním prostředí zcela nová a vzhledem na krátkost platnosti nové právní daňové úpravy také zatím nijak nediskutována a neanalyzována v české vědecké ekonomické komunitě. Proto je uvedená práce de facto prvním (podle mě zatím známých údajů z databáze Web of Science a Scopus) příspěvkem, který se zabývá touto problematikou v dále uvedeném úhlu pohledu. Hlavním cílem práce je vytvoření metodické koncepce tvorby optimálního výběru portfolia k dosažení maximálního výnosu investice s ohledem na novou platnou daňovou legislativu. V teoretické části práce je proveden kritický přehled hlavních teoretických přístupů z oblasti moderní teorie portfolia se zaměřením jednak na maximalizaci kapitálového výnosu, a poté také s ohledem na platnou daňovou legislativu. Na příkladu modelových portfolií byly poté testovány z pohledu autora 2 nejvhodnější strategie, jak v nových daňových podmínkách optimalizovat tvorbu portfolia (na prvním místě především metodou vytvoření dividendového štítu). V práci provedené analýzy i případové studie prokázaly, že prodloužením časového období z 6 měsíců na 3 roky u nulové daňové sazby na výnosy z kapitálových výnosů za použití metody tzv. dividendového štítu lze prokazatelně dosáhnout značné daňové úspory a tím zvýšit reálně svůj čistý zisk z finanční investice vůči původně dosaženému zisku před zdaněním, jak se tato změna promítne v tvorbě a výnosovosti finančního portfolia, ve zkoumaném období zatím nedošlo (zřejmě z titulu de facto krátkosti platnosti dané daňové změny) ke změně chování investorů. Jak už bylo výše uvedeno, tyto výsledky a formulované závěry jsou široce použitelné ve finančním řízení firem i jednotlivců zaměřených na investování na finančních trzích a také jsou aplikovatelné v pedagogickém procesu na školách ekonomického zaměření.
URI: http://hdl.handle.net/10563/39012
Date: 2010-07-14
Availability: Bez omezení
Department: Ústav managementu a marketingu
Discipline: Finance


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
ondrčka_2016_dp.pdf 945.6Kb PDF View/Open None
ondrčka_2016_op.pdf 730.2Kb PDF View/Open None
ondrčka_2016_vp.pdf 569.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account