Vývoj na globálních trzích a bezpečnostní hrozby v Evropské unii

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vývoj na globálních trzích a bezpečnostní hrozby v Evropské unii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sulovská, Kateřina
dc.contributor.author Andreev, Alexei
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:38:02Z
dc.date.available 2016-11-28T12:38:02Z
dc.date.issued 2016-02-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39031
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je vývoj na globálních trzích a bezpečnostní hrozby pro Evropskou unii. Cílem práce je analýza současné situace na globálních trzích a bezpečnostní situace ve světě a v Evropské unii a diskuze o problematice provázanosti globálních trhů a bezpečnostních hrozeb. Globalizace je jevem na jednu stranu pozitivním a přínosným, ale existují i určitá rizika spojená s propojenosti světových trhů. Tato rizika ohrožují bezpečnost jednotlivých států a jiných subjektů světové ekonomiky. Mezi ně patří vliv nadnárodních korporací, přesun moc od národních vlád k nadnárodním organizacím, soustředění moci, otázky ekonomické a technologické nerovnosti atd. Součástí práce jsou scénáře, které popisují možné varianty vývoje v budoucnosti a hrozby pro bezpečnost Evropské unie a světa, spojené s tímto vývojem.
dc.format 70
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject bezpečnostní hrozby cs
dc.subject globální trhy cs
dc.subject scénáře vývoje cs
dc.subject European Union en
dc.subject security en
dc.subject security threats en
dc.subject global markets en
dc.subject development scenarios en
dc.title Vývoj na globálních trzích a bezpečnostní hrozby v Evropské unii
dc.title.alternative Development of the Global Markets and Security Threats in the EU
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rak, Jakub
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis is the development of global markets and security threats for the European Union. The aim is to analyze the current situation on global markets and the security situation in the world and in the European Union and discuss the interconnectedness of global markets and security threats. Globalization is a phenomenon on the one hand, positive and beneficial, but there are some risks associated with the interconnectedness of world markets. These risks are a threat for the security of individual states and other entities of the world economy. These include the impact of multinational corporations, power shift from national governments to multinational organizations, the concentration of power, questions of economic and technological inequality, etc. Part of thesis is dedicated to scenarios that describe possible variants of future development and the development of security threats for the European Union and the world associated with it.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 44289
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-05-30
local.subject mezinárodní bezpečnost cs
local.subject international security en


Files in this item

Files Size Format View Description
andreev_2016_dp.pdf 1.478Mb PDF View/Open None
andreev_2016_op.pdf 151.7Kb PDF View/Open None
andreev_2016_vp.pdf 148.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account