Analýza vnitropodnikových směrnic společnosti XY, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza vnitropodnikových směrnic společnosti XY, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana cs
dc.contributor.author Jurová, Anežka cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:43:24Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3927
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá vnitropodnikovými směrnicemi společnosti XY, s.r.o. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky týkající se vnitropodnikových směrnic. V úvodu praktické části je provedena analýza stávajících směrnic společnosti XY, s.r.o. Na základě výsledků analýzy jsou navrženy úpravy a aktualizace těchto směrnic a jejich doplnění o nové směrnice. Všechny směrnice byly vytvořeny v souladu s platnou legislativou a vnitřními potřebami společnosti. cs
dc.format 63 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 618304 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037 cs
dc.subject vnitropodnikové směrnice cs
dc.subject analýza cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject intradepartmental guidelines en
dc.subject analysis en
dc.subject legislative en
dc.subject accounting en
dc.title Analýza vnitropodnikových směrnic společnosti XY, s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of intradepartmental guidelines of the company XY, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šteker, Karel cs
dc.date.accepted 2007-06-14 cs
dc.date.vskp-available 2037-05-18
dc.description.abstract-translated This bachelor's work is dealing with intradepartmental guidelines of the company XY, Ltd. In the theoretical part there are summarized basic facts of intradepartmental guidelines. In the beginning of the practical part there is an analysis of current intradepartmental guidelines of the company XY, Ltd. made. In terms of the analysis results there are some modifications and updating of these directions and their completion of new directions suggested. All guidelines were created according to valid legislative and internal needs of the company. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6058
dc.date.assigned 2007-03-12 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
jurová_2007_bp.pdfBlocked 603.8Kb PDF View/Open
jurová_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
jurová_2007_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account