Divadelní park ve Zlíně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Divadelní park ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klang, Michael
dc.contributor.author Sikora, Aleksandra
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:38:29Z
dc.date.available 2016-11-28T12:38:29Z
dc.date.issued 2015-12-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39301
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá návrhem Divadelního parku u Městského divadla ve Zlí- ně. Teoretická část se zabývá veřejným prostorem z pohledu různých vědních oborů, zkoumá jeho historii a současný vývoj. Na toto téma navazuje stručný přehled divadelní typologie v průběhu dějin, obecné zásady pro navrhování divadel, historiografie Městského divadla ve Zlíně a jeho současnost. Obsahem teoretické části je také rešerše vybraných divadelních scén a parků, které byly inspiraci pro zpracování praktické části. Praktická část, která vychází z poznatků v části teoretické, se zabývá vlastním návrhem Divadelního parku od prvotní koncepce až k finálnímu návrhu včetně architektonicko- urbanistického, technického, materiálového a výtvarného řešení.
dc.format 99 s. (136000 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject park cs
dc.subject veřejný prostor cs
dc.subject urbanismus cs
dc.subject architektura cs
dc.subject divadlo cs
dc.subject letní scéna cs
dc.subject Zlín cs
dc.subject Městské divadlo ve Zlíně cs
dc.subject pěší zóna cs
dc.subject jeviště cs
dc.subject hlediště cs
dc.subject kavárna cs
dc.subject park en
dc.subject theatre park en
dc.subject urbanism en
dc.subject architecture en
dc.subject theatre en
dc.subject open air theatre en
dc.subject Zlín en
dc.subject Muni- cipal Theatre Zlín en
dc.subject pedestrian zone en
dc.subject stage en
dc.subject auditorium en
dc.subject cafe en
dc.title Divadelní park ve Zlíně
dc.title.alternative Theater Park in Zlin
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Maršíková, Hana
dc.date.accepted 2016-06-09
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on the Theatre Park at Municipal Theatre Zlín. The theoretical part deals with public space from the perspective of different disciplines, exploring its history and current developments. This topic is followed by a brief overview of theatre typology throughout history, general principles for theaters designing, historio- graphy of the Municipal Theatre Zlín and present situation. Also the theoretical part pre- sent research of selected theaters and parks which were an inspiration for the processing of the practical part. The practical part, based on the findings of the theoretical part, deal with the design of Theatre park itself from initial concept to final design, including architectural, technical, material and creative solutions.
dc.description.department Ateliér Prostorová tvorba
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Prostorová tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Spatial Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 44623
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
sikora_2016_dp.pdf 111.4Mb PDF View/Open None
sikora_2016_op.pdf 421.3Kb PDF View/Open None
sikora_2016_vp.pdf 803.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account