Charakteristika kolagenů používaných v léčbě kloubních onemocnění

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Charakteristika kolagenů používaných v léčbě kloubních onemocnění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fišera, Miroslav
dc.contributor.author Jansa, Luděk
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:38:32Z
dc.date.available 2016-11-28T12:38:32Z
dc.date.issued 2016-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39342
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou kolagenu a jeho rolí v léčbě kloubních onemocnění. Diplomová práce se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části se práce zaměřuje na onemocnění kloubního aparátu a možnosti léčby, co je to kolagen a jaké existují typy kolagenu. Také se soustředí na metabolismus kolagenu a jeho využití. Praktická část se zabývá metodikou stanovení kolagenu a použitím kapalinové chromatografie. Práce přináší celistvý pohled na danou problematiku a využívá všech dostupných zdrojů.
dc.format 93
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kloubní onemocnění cs
dc.subject kolagen cs
dc.subject hmotnostní spektrometrie cs
dc.subject HPLC cs
dc.subject Collagen en
dc.subject articular disease en
dc.subject mass spectrometry en
dc.subject HPLC en
dc.title Charakteristika kolagenů používaných v léčbě kloubních onemocnění
dc.title.alternative Characterization of Collagens Used in the Treatment of Joint Disease
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Valášek, Pavel
dc.date.accepted 2016-05-31
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the characterization of collagen and its role in the treatment of joint dinase. This thesis consists of theoretical and practical. The theoretical part focuses on diseases of joints and treatment options, what it is colagen and what are the type of collagen. Also focus on the metabolism of collagen and use. The practical part deals with the metodology for determination of collagen and using liquid chromatogramy. Work provils a holistic view of the issue and use all available resources.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 37854
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2016-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
jansa_2016_dp.pdf 6.545Mb PDF View/Open None
jansa_2016_op.pdf 698.6Kb PDF View/Open None
jansa_2016_vp.pdf 147.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account