Implementace kohezní politiky Evropské unie v České a Slovenské republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Implementace kohezní politiky Evropské unie v České a Slovenské republice

Show full item record

No preview available
Title: Implementace kohezní politiky Evropské unie v České a Slovenské republice
Author: Smékalová, Lenka
Advisor:
Abstract: Kohezní politika představuje v současnosti významný zdroj peněžních prostředků, které jsou směřovány do oblasti regionálního rozvoje. Její im-plementace v období 2007 - 2013 je předmětem zájmu této práce. Hlavním cílem je klasifikace administrativních regionů zkoumaných zemí z hlediska jejich relativních rozvojových charakteristik v konfrontaci s objemem pod-pory z prostředků kohezní politiky Evropské unie. Pro naplnění tohoto cíle je provedena rozsáhlá analýza na projektové úrovni každého operačního programu cíle Konvergence, která indikuje, do jaké míry byla v České a Slo-venské republice respektována snaha národních vlád o podpory specific-kých regionů. Pro zodpovězení položených otázek jsou využity metody lite-rární rešerše, kartografické metody, stejně jako metody popisné a inferenční statistiky. Konečná klasifikace regionů je provedena pomocí klastrové ana-lýzy a výsledky nasvědčují existenci podobných typů regionů v obou zkou-maných státech. Zároveň naznačují jisté odchýlení od primární intervenční logiky kohezní politiky, kterou je podpora nejzaostalejších regionů.
URI: http://hdl.handle.net/10563/39364
Date: 2010-07-14
Availability: Práce není přístupná
Department: Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
Discipline: Management a ekonomika


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
smékalová_2016_dp.pdfBlocked 11.16Mb PDF View/Open None
smékalová_2016_op.pdf 620.6Kb PDF View/Open None
smékalová_2016_vp.pdf 564.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account